Kolding og Omegn (GF 6)

Velkommen til Garderforeningen for Kolding og Omegn

Formand
Ole Bork Jessen
Sjællandsvej 16
6000 Kolding
Tlf.: 75 50 52 59
ole@borkjessen.dk

Næstformand
Jørgen Friis Jensen
Tlf.: 75 58 33 67
Mob.: 40 98 25 66

Kort om os

Foreningens formål er at samle gamle gardere og vække og styrke deres loyalitet overfor konge/dronning, fædreland og landets forsvar, og danne rammen om de steder, hvor gamle gardere kan genfinde den tone og ånd samt det kammeratskab som de lærte at holde af under deres tjeneste ved Den kongelige Livgarde, og i øvrigt at samarbejde med andre forsvarsvenlige organisationer.

Foreningen har altid været en stor støtte for De Danske Garderforeninger og Den Kongelige Livgarde bl.a. ved salg af annoncer til Garderbladet og genanskaffelse af møbler til De Danske Garderforeningers mødelokale på Livgardens Kaserne. På samme måde har tidligere Niles Weber Pedersen været idémanden bag udgivelsen af Den Kongelige Jubilæumsmedalje samt gaven og økonomien til udsendelsen af ”Juliehilsen” til de udsendte gardere.

Når der skal afholdes Blå Fest er foreningen altid klar med hjælp til de unge gardere, hvad enten det er praktiske opgaver, økonomi en særlig overraskelse, at et af forsvarets Musikkorps deltager i marchen gennem Koldings gader og ikke mindst at sikre, at deres familie også får en heldagsoplevelse, f.eks. med et besøg på Trapholt Kunstmuseet.

Aktivitetskalender

 

Skydning

Skydelederen oplyser, at der i vinterperioden skydes på Kolding-Bramdrup Skytteforenings 15m baner på Platinvej 6 i Kolding. Vi mødes torsdage mellem kl. 19 og 21. Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte skydelederen Andreas Jacobsen på tlf. 2197 0603.

Generalforsamling 2018

Garderforeningen for Kolding og Omegn har afholdt ordinær generalforsamling mandag, den 5. marts på Bramdrupdam Kro hvor 34 af foreningens medlemmer var mødt.

Formand NOV 75 Ole Bork Jessen bød velkommen, og bad forsamlingen rejse sig og med 1 minuts stilhed at mindes HKH prins Henrik og de kammerater der er gået bort.

NOV 74 Peter Gemælke blev valgt som dirigent, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og derfor beslutningsdygtig. Formanden Ole Bork Jessen fik derefter ordet, og fremlagde beretning for 2017: (uddrag)

Medlemstallet har stabiliseret sig, efter tumulten der var omkring bank­skiftet og deraf følgende tab af PBS-registret. Nogle af de tidligere medlemmer har ikke meldt sig på banen igen, og andre har vi ikke kunnet komme i kontakt med, da adresserne ikke var korrekte

Den 20. april havde foreningen arrangeret en tur med marinehjemmeværnets båd, Herku­les. Fartøjsføreren Jan Andreasen, foreningens kasserer, havde inviteret 15 af foreningens medlemmer med på tur ud gennem Kolding fjord, syd om Fænø, under den gamle Lille­bæltsbro og retur til Kolding. På vej tilbage til Kolding i skumringen, var det tid til kaffe og kage. Det var en dejlig, om end meget frisk tur, og Marinehjem­meværnet i Kolding skal have mange tak for at tage os med.

Fanen har været til 4 arrangementer i 2017, og al den aktivitet har gennem årene slidt på fanedugen, så den er blevet re­pareret ved en skrædder.

De Danske Garderforeninger afholdte i 2017 repræsentantskabsmødet i Bogense, hvor foreningen i formandens fravær, var repræsenteret ved JAN 83 Claus B. Nielsen og fanebærer MAR 67 Hans Jørgen Andersen.

Kasserer Jan Andreasen fremlagde regnskabet for 2017, som udviste et lille overskud. Dette skyldes at der efter bankskiftet er kommet styr på medlemssituationen. Kontingentet for næste år hævet til 300,- kr.

På valg til bestyrelsen var MAJ 77 Jørgen Friis Jensen, NOV 75 Andreas Jacobsen og JAN 83 Claus Bjerregaard Nielsen, som alle blev genvalgt.

Bestyrelses suppleanter blev NOV 74 Peter Gemælke genvalgt og APR 70 Knud Erik Langhoff valgt

Som foreningens revisor blev JAN 73 Palle Hahne valgt. En stor tak til JUL 62 Gunnar Moss Johansen for mange års virke som revisor.

MAR 67 Hans Jørgen Andersen blev genvalgt til fanebærer.

Generalforsamlingen blev afsluttet med uddeling af hæderstegn til jubilarerne:

10 års tegn til DEC 07Jeppe Moldt

40 års tegn til JAN 64 Erik Eriksen

40 års tegn til MAJ 70 Bjarne Hejlesen

60 års tegn til MAR 67 Søren Finn Larsen

60 års tegn til MAR 67 Hans Jørgen Andersen

Som noget helt ekstraordinært kunne formanden uddele 75 års tegnet til foreningens æresmedlem NOV 39 Axel Hansen, som var på vagt da hendes majestæt dronning Magrethe blev født.

Formanden havde derefter en lille overraskelse, idet han kunne overrække NOV 75 Andreas Jacobsen De Danske Garderforeningers Hæderstegn for mere end 30 år som skydeleder og bestyrelsesmedlem.

Tillige fik MAR 67 Hans Jørgen Andersen overrakt De Danske Garderforeningers hæderstegn for over 22 år som foreningens fanebærer.

Efter mødet var der de traditionelle gule ærter med tilbehør, og der blev gået til fadene, da Bramdrupdam Kro laver nogle fantastiske gule ærter.

 

  •  
  •  
  •