Haderslev (GF 57)

Velkommen til Garderforeningen i Haderslev

John de Taeje
Nederbyvænget 414
6100 Haderslev
Tlf.: 74 53 16 88
Mob.: 40 91 76 50
detaeje@post4.tele.dk

Hjemmside: www.haderslevgarderforening.dk

Generalforsamlingsreferat

Kort om os

Aktivitetskalender

  

Fælles bowling med Als/Sundeved 

Tirsdag den 14. november 2017 kl. 18:30 – Fælles bowling med Als/Sundeved (Lokalitet følger). Tilmelding til Dan mobil 6060 6878 sen. Fredag den 10. nov. 2017.

Skyde- og kammeratskabsaften

Onsdag den 22. november 2017 kl. 19:30 – Skyde- og kammeratskabsaften, Skydeloftet Haderslev Kaserne.

Julebanko

Onsdag den 29. november 2017 kl. 19:00 – Julebanko for hele familien i Parolesalen på Haderslev Kaserne. Vi håber, at rigtig mange af foreningens medlemmer vil møde op denne traditionsrige og hyggelige aften. Tilmelding af præmier og tilmelding med angivelse af antal deltagere til Formanden på enten mobil 4091 7650 eller mail detaeje@post4.tele.dk – og foreningen takker på forhånd hjertelig for alle bidrag og tilsagn

Sen. Tilmelding bedes tilgået søndag den 26. november 201 – Vel mødt til en hyggelig aften.

Kammeratskabsformiddag

Onsdag den 6. december 2017: Kammeratskabsformiddag kl. 10.00 i Garderstuen på Haderslev Kaserne.

Biskop Emeritus Karsten Nissen (Viborg Stift) som kalder sit foredrag ” Genforeningen set i lyset af reformationen” – et foredrag som er levende og spændende.

Karsten Nissen er barnefødt her i Haderslev, hvor han har haft hele sin barne- og ungdom, så han er dels lokalkendt og dels meget velinformeret omkring de særlige forhold i den sønderjyske grænseregion.

Skyde- og kammeratskabsaften

Onsdag den 20. december 2017 kl. 19:30 – Skyde- og kammeratskabsaften, Skydeloftet Haderslev Kaserne.

Foreningen afholder den traditionelle juleskydning, hvor vi også glæder os til at se vore hustruer, samlever mv. til en hyggelig og spændende aften, afsluttende med et let traktement – af hensyn til sidstnævnte bedes venligst om tilmelding til Skydeleder Ole Jensen (Mobil  40288212) eller John de Taeje (Mobil 25531540) – brug også gerne mail, se medlemsprogram. Vel mødt til en hyggelig aften