Haderslev (GF 57)

Velkommen til Garderforeningen i Haderslev

John de Taeje
Nederbyvænget 414
6100 Haderslev
Tlf.: 74 53 16 88
Mob.: 40 91 76 50
detaeje@post4.tele.dk

Hjemmside: www.haderslevgarderforening.dk

Generalforsamlingsreferat

Kort om os

Aktivitetskalender

  

Skyde- og kammeratskabsaften

Onsdag den 25. oktober 2017 – Skyde- og kammeratskabsaften, Skydeloftet Haderslev Kaserne kl. 19:30.

Efter en veloverstået og afslappende sommerferie byder foreningen alle velkommen til en ny og spændende sæson med gode muligheder for at deltage i foreningens aktiviteter, hvor mulighederne er skydning, bowling, lotto, kultur, udflugter og ikke mindst spændende foredrag- samt ikke at forglemme: kammeratlig samvær – Vel mødt og på glædeligt gensyn.

Kammeratskabsformiddag

Onsdag den 1. november 2017: Kammeratskabsformiddag kl. 10.00 i Garderstuen på Haderslev Kaserne.

Kommandør Henrik Holk Rasmussen(Maritim Hjemmeværn) fortæller om det maritime hjemmeværn – mød op og få et interessant indblik i et område, som er en spændende del af det danske beredskab.

Fælles bowling med Als/Sundeved 

Tirsdag den 14. november 2017 kl. 18:30 – Fælles bowling med Als/Sundeved (Lokalitet følger). Tilmelding til Dan mobil 6060 6878 sen. Fredag den 10. nov. 2017.

Skyde- og kammeratskabsaften

Onsdag den 22. november 2017 kl. 19:30 – Skyde- og kammeratskabsaften, Skydeloftet Haderslev Kaserne.

Julebanko

Onsdag den 29. november 2017 kl. 19:00 – Julebanko for hele familien i Parolesalen på Haderslev Kaserne. Vi håber, at rigtig mange af foreningens medlemmer vil møde op denne traditionsrige og hyggelige aften. Tilmelding af præmier og tilmelding med angivelse af antal deltagere til Formanden på enten mobil 4091 7650 eller mail detaeje@post4.tele.dk – og foreningen takker på forhånd hjertelig for alle bidrag og tilsagn

Sen. Tilmelding bedes tilgået søndag den 26. november 201 – Vel mødt til en hyggelig aften.