Haderslev (GF 57)

Velkommen til Garderforeningen i Haderslev

John de Taeje
Nederbyvænget 414
6100 Haderslev
Tlf.: 74 53 16 88
Mob.: 40 91 76 50
detaeje@post4.tele.dk

Hjemmside: www.haderslevgarderforening.dk

Generalforsamlingsreferat

Kort om os

Aktivitetskalender

  

Onsdag den 7. marts 2018

Kammeratskabsformiddag kl. 10.00 i Garderstuen på Haderslev Kaserne.

Vi kan denne formiddag glæde os til et meget spændende og inspirerende foredrag ledsaget af fantastiske billeder. Foredraget er lagt i hænderne på:

OKT 1973, sognepræst ved Sdr. Starup Kirke Jørgen Kappel Hansen der kalder sit foredrag:

”Dansk præst i Canadas Vilde Vest”

Skulle der være nogle gamle garder fra OKT 1973, som medlem af GF for Als og Sundeved eller Sønderjydsk GF.  – Ja, så er man velkommen i Haderslev denne formiddag. Men det kræver tilmelding til Laurids G. Mink  pr. mail på laurids.g.mink@mail.tele.dk.  

Generalforsamling

Generalforsamling onsdag den 14. marts 18:30. Middag for de tilmeldte, derefter afholdes generalforsamling (uden ledsagere) kl. 20:00 i den smukke Parolesal, Haderslev Kaserne.

Bestyrelsen håber, at mange vil møde op, dels for at hylde vore jubilarer, og dels for at gøre deres indflydelse gældende. Og så plejer det da også at være en hyggelig aften i gode kammeraters selskab.

Skyde- og kammeratskabsaften

Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19:30 – Skyde- og kammeratskabsaften, Skydeloftet Haderslev Kaserne.

Landsskydning afvikles denne aften, så vel mødt til en spændende aften.