Viborg og Omegn (GF 15)

Velkommen til Garderforeningen for Viborg og Omegn

Formand
JUL-73 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47
8830 Tjele
Tlf.: 86 67 34 32
Mob.: 40 37 34 32
saabyetjele@hotmail.com

Næstformand
JAN-80 Povl Christensen
Bøgevænget 12, Hald Ege
8800 Viborg
Tlf.: 86 63 85 81
Mob.: 20 13 85 81
povlc@webspeed.dk

 

www.viborggarderforening.dk

 

Emblem Garderforeningen for Viborg og Omegn

Kort om os

Efter opfordring af to forhenværende fodgardere, Søren Moustsen og Herman Sørensen, til forhenværende gardere i Viborg og omegn, om at komme til møde på Afholdshotellet i Viborg, søndag den 25. juli 1909 – 60 års dagen for slaget ved Isted – for om muligt, at stifte en garderforening. 23 forhenværende gardere mødte op, og med disse stiftedes Garderforeningen for Viborg og Omegn.

Foreningen tæller ca. 290 medlemmer. Gennemsnitsalderen er stigende og vi er derfor glade for de unge gardere, der trods alt melder sig ind i foreningen.

Mange arrangementer er blevet afholdt gennem årene. I 1932 blev der afholdt en sommerudflugt til Fur. Køreturen kostede en krone pr. person. Turen havde dog sat foreningen i så store udgifter, at man så sig nødsaget til at forøge det halvårlige kontingent med 10 øre.

De senere år har aktiviteterne været præget af faste årlige begivenheder. Fugleskydning og jule banko spil, begge for hele familien samt bowling der skiftevis er med familie. Derudover benytter vi enhver lejlighed til nye tiltag som virksomhedsbesøg og grill aftener.

Foreningen har nu 4 gange stået for det årlige Repræsentantskabsmøde. Senest i 2015 hvor der var god tilslutning til arrangementet i Viborg. Vi fik endnu engang stor hjælp fra lokale sponsorer, der gjorde at arrangementet kunne løbe rundt.

Hvad der sker i foreningen kan du læse om i garderbladet og vi sender også nyhedsmail rundt med de arrangementer der kommer. Vi vil derfor meget gerne have mailadresse på samtlige medlemmer. Det vil med tiden spare foreningen for en stor udgift til porto.

Aktivitetskalender

    

Onsdag d. 16. maj

Virksomhedsbesøg hos Hammershøj Smede & Maskinforretning, Tindbækvej 4, 8830 Tjele kl. 19. Vi får en rundvisning i firmaet og ser på havemaskiner. Aftenen afsluttes med kaffe og brød.

Senest tilmelding til formanden d. 12. maj

Tirsdag d. 12. juni.

Fugleskydning. Bemærk igen i år foregår skydningen hos Viborg Skytte Forening, Finderupvej 50, 8800 Viborg. Selve fugleskydningen starter kl. 19.00. De medlemmer, der ønsker det, er meget velkomne til at medbringe madkurv, kaffekurv og møde op kl. 18. Der er så fælles spisning inden skydningen. Efter skydningen er der præmie overrækkelse.

 
Se mere her: Aktivitetsplan, Garderforeningen for Viborg og Omegn

Fane