Skjern og Omegn (GF 64)

Velkommen til Garderforeningen for Skjern og Omegn

Formand
Gunnar Jensen
Åvangen 5
6900 Skjern
Tlf.: 30 46 20 73
gunnar.yette@hotmail.com

Kasserer
Klaus Robertsen
Ejstrupvej 5, Ejstrup
6900 Skjern
Tlf.: 97 36 43 54
robertsen.ejstrup@mail.tele.dk

Hjemmeside: www.skjerngarderforening.dk

Kort om os

Den 18. januar 1943 samledes en flok “gamle” gardere på Højskolehjemmet I Skjern med henblik på at oprette en lokal garderforening, og de besluttede derfor at indkalde til stiftende generalforsamling fredag den 12. marts 1943.

På denne dato blev Garderforeningen for Skjern og Omegn stiftet, og den endnu bevarede protokol fortæller om mange og gode aktiviteter gennem årene.

Medlemstallet har i det senere år ligget konstant på ca. 60 medlemmer.

Det er vores opfattelse, at Garderbladet er det vigtigste samlingspunkt inden for De Danske Garderforeningen, hvor du hver måned får løbende information fra Livgarden samt nyt fra De Danske Garderforeningen i Danmark og i udlandet.

Skjern og Omegns Garderforening har et godt samarbejde med Ringkøbing og Omegns Garderforeningen i forbindelse med landsskydning, pokalskydning, bowling og virksomhedsbesøg. Ved medlemmernes runde fødselsdage eller andre begivenheder er vi så vidt muligt på besøg med en vingave, ligesom vores foreningsfane er til rådighed efter behov og ønske.

Aktivitetskalender

 

Familiebowling og julefrokost.

Skjern og Omegns Garderforening indbyder til familiebowling i Skjern Bowlingcenter søndag den 10. december 2017, kl. 11.00.

Traditionen tro afsluttes årets sidste bowling med en lettere frokost samme dag kl. 12.15.

Tilmelding til bowling og julefrokost senest den 4. december 2017 til Gunnar Jensen, tlf. 30462073 eller pr. e-mail til gunnar.yette@hotmail.com.

Familiebowling og julefrokost

Skjern og Omegns Garderforening indbyder til familiebowling i Skjern Bowlingcenter søndag den 10. december 2017, kl. 11.00.

Traditionen tro afsluttes årets sidste bowling med en lettere frokost samme dag kl. 12.15.

Tilmelding til bowling og julefrokost senest den 4. december 2017 til Gunnar Jensen, tlf. 30462073 eller pr. e-mail til gunnar.yette@hotmail.com.

 

Se mere her