Skjern og Omegn (GF 64)

Velkommen til Garderforeningen for Skjern og Omegn

Formand
Gunnar Jensen
Åvangen 5
6900 Skjern
Tlf.: 30 46 20 73
gunnar.yette@hotmail.com

Kasserer
Klaus Robertsen
Ejstrupvej 5, Ejstrup
6900 Skjern
Tlf.: 97 36 43 54
robertsen.ejstrup@mail.tele.dk

Hjemmeside: www.skjerngarderforening.dk

Kort om os

Den 18. januar 1943 samledes en flok “gamle” gardere på Højskolehjemmet I Skjern med henblik på at oprette en lokal garderforening, og de besluttede derfor at indkalde til stiftende generalforsamling fredag den 12. marts 1943.

På denne dato blev Garderforeningen for Skjern og Omegn stiftet, og den endnu bevarede protokol fortæller om mange og gode aktiviteter gennem årene.

Medlemstallet har i det senere år ligget konstant på ca. 60 medlemmer.

Det er vores opfattelse, at Garderbladet er det vigtigste samlingspunkt inden for De Danske Garderforeningen, hvor du hver måned får løbende information fra Livgarden samt nyt fra De Danske Garderforeningen i Danmark og i udlandet.

Skjern og Omegns Garderforening har et godt samarbejde med Ringkøbing og Omegns Garderforeningen i forbindelse med landsskydning, pokalskydning, bowling og virksomhedsbesøg. Ved medlemmernes runde fødselsdage eller andre begivenheder er vi så vidt muligt på besøg med en vingave, ligesom vores foreningsfane er til rådighed efter behov og ønske.

Aktivitetskalender

 

Pokalskydning i Højmark Hallen torsdag den 2. november 2017, kl. 19.00.

„Gl.“ Gardere med damer indbydes til den halvårlige pokalskydning mellem Ringkøbing og Skjern Garderforeninger i Højmark Hallen. Det foregår i Hallens 15 meter skydebanen torsdag den 2. november 2017, kl. 19.00. Alle kan være med uanset skydefærdigheder.

Det samlede resultat fra pokalskydningen i april 2017 lægges sammen med resultatet fra skydningen i november 2017, og pokalerne til henholdsvis damer som herrer overrækkes denne aften. Det kan oplyses, at Ringkøbings herrer er foran på point, medens Skjerns damer er foran på point. Men det kan der gøres noget ved ved efterårets skydning.

Efter skydningen er der kaffe og hjemmebag samt husets fantastiske æblekage.

Kom og hjælp din forening og deltag i efterfølgende socialt samvær.

 

Se mere her