Skanderborg og Omegn (GF 36)

Velkommen til Garderforeningen for Skanderborg og Omegn

Formand
Asger Thykjær
Tlf.: 21 66 65 59
brittaogasger@fibermail.dk

Kasserer
Freddy Jacobsen
Tlf.: 86 52 45 05
freddy.jacobsen@post.tele.dk

Hjemmeside: www.skanderborg-garderforening.dk

Generalforsamlingsreferat

Kort om os

Vi er en aktiv garderforening med 71 medlemmer.

Der er to 15 meter landsskydninger, en katteskydning kombineret med 15 meterskydning i januar/februar. Disse skydninger afholdes i Morten Børup Hallen i Skanderborg.

200 meter skydning i Honum deltager vi i to gange i august sammen med Garderforeningen for Horsens og Omegn.

Generalforsamling afholdes anden torsdag i oktober med spisning, generalforsamling, uddeling af jubilæumsmedaljer og skydepræmier, som oftest uddeles af den inviterede gæstetaler – i 2015 Præsident Flemming Rytter.

I oktober og november afholdes to Bankospil for foreningens medlemmer med familie og venner. Der er gode præmier og rigtig god stemning og hygge.

Vi arrangerer og deltager i virksomhedsbesøg sammen med Garderforeningen for Odder og Omegn, hvor der altid er rigtig stor tilslutning.

I 2016, hvor foreningen fylder 100 år, skal Repræsentantskabsmødet afholdes i Skanderborg, hvor vi glæder os til stor opbakning fra hele landet.

Aktivitetskalender

  

Mandagene den 19. februar og 5. marts kl. 19.00:

15-meter skydninger i Morten Børup Hallen, Møllegade 45, 8660 Skanderborg.

Ud over skydning er der også god mulighed for at møde andre gardere. Derfor opfordres du til at komme og skyde.

Tag gerne en anden garder med til skydning.

Pris for skydning er 25,00 kr. pr. serie á 25 skud.

Der serveres gratis kaffe.

Vel mødt!

Mandag den 5. februar kl. 19.00:

15-meter katteskydning. Sammen med andre gardere og med Skanderborg Marineforening kan du deltage i katteskydningen på 15-meter banen i Morten Børup hallen. Der er fine præmier at vinde. Alle er automatisk tilmeldt, så vi glæder os til at se dig.

Pris for skydning er 50 kr. inkl. krudt og præmier. Der serveres gratis kaffe.

Virksomhedsbesøg:

Torsdag den 1. marts kl. 18.30 – 20.00 på Skanderborg Rådhus, Fælleden, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg.

Borgmester Jørgen Gaarde vil vise rundt på det nye rådhus.

Der vil kunne købes øl og vand samt kaffe og kage ved arrangementet.

Tilmelding til formand Asger Thykjær,

tlf. 21666559 eller mail brittaogasger@fibermail.dk senest torsdag den 22. februar.

Se mere her