Ringkøbing og Omegn (GF 39)

Velkommen til Garderforeningen for Ringkøbing og Omegn

Formand
Anders Christensen Bjerg
Lindevej 20
6971 Spjald
Tlf.: 97 38 18 20
lindevej.20@dlgtele.dk

Hjemmeside: www.dg39.dk

Generalforsamlingsreferat

Kort om os

Ringkøbing og Omegns Garderforening blev stiftet 27. december 1916.

Foreningen har ca. 100 medlemmer og aktiviteterne i foreningen spænder over en bred vifte af mange interessante emner. Foreningens årlige generalforsamling bliver afviklet ultimo februar måned, der deltages i De Danske Garderforeningers Landsskydninger både på 15 m. og 200 m., endvidere har foreningen i mange år haft to årlige pokalskydninger sammen med vores naboforening, Garderforeningen for Skjern og Omegn. To gange om året bliver foreningens medlemmer inviteret til familiebowling, ligesom der næsten hvert år bliver arrangeret en sommerudflugt for medlemmerne med deres familie, turene er typisk et besøg på en interessant fabrik eller institution, det kan også være en tur til en seværdighed.

Aktivitetskalender

 

Landsskydning/pokalskydning M/K

Igen i år skyder vi pokalskydning M/K og landsskydningen på 15 m. samme aften.

Skydningen vil foregå på den måde, at de der vil deltage i De Danske Garderforeningers Landsskydning på 15 m. afgiver 20 skud, resultatet af de 10 første afgivne skud vil herefter blive brugt i pokalskydningen, denne skydning er delt op i to afdelinger, hvor resultatet til efteråret bliver lagt sammen med skydningen om foråret, for at vinde vandrepokalen skal man tilhøre den forening der vinder pokalen, have deltaget i begge skydninger, og have sammenlagt det højeste samlede resultat. Men der er Garderglas som præmie ved begge skydninger, en første og anden præmier i alle rækker.

Prøv at møde op og deltag i skydningen, da propositionerne i Landsskydningen blev ændret for få år siden, skal seniorerne ikke benytte fritstående skydestilling længere, men må benytte albuestøtte og rem. Derved er mulighederne for at skyde sig til et godt resultat blevet væsentlig forøget og alt andet lige gjort det meget sjovere at deltage. Hvis man er veteran, dvs. man skal være fyldt 55 år i 2017, må der benytte albuestøtte og rem eller geværstøtte.

Efter skydningen mødes vi til hyggeligt samvær, samt Jans gode kaffebord i ”Garderstuen”.

Evt. tilmelding senest mandag den 12. marts til Skydeleder Lars Claussen på 31672368

eller lars@claussen.dk

Sommerudflugt M/K:

Lørdag den 21. april kl. 13:00 til ca. 16:30 Rundvisning i Borris Lejren og ved Vestjysk Biogas.

I samarbejde med Skjern Garderforening, arrangerer vi den årlige sommerudflugt for medlemmer

samt pårørende og evt. børn.

Program:

Kl. 13:00 Besøg og rundvisning i Borris skydelejr, Borriskrogvej 4, Borris. Mødested: Hovedporten.

Vi skal se eller gense skydelejeren og høre lidt om områdets natur og om hvordan militæret benytter stedet. Hvis der ikke er skydning, skal vi forbi et par af standpladserne. 

Vi planlægger ikke med skydning for deltagerne.

Der afsluttes med kaffe og kage på KFUM´s Soldaterhjem.

Kl.15:00 Besøg hos Vestjysk Biogas, Arnborgvej 23 A, også i Borris. En times rundvisning i produktionen med orientering om økonomi, mængder, støtte, miljøpåvirkning, teknik og meget andet. VB er på Facebook, så her kan I læse mere samt se en film. Vi afslutter med en øl eller vand í en af hallerne, inden vi skilles. 

Turen er gratis, idet vi forventer at I selv betaler for kaffe og kage.

Da vi skal bestille kaffe, og gerne nogenlunde vil kende antallet, bedes der om

Tilmelding senest lørdag den 7. april til Ole Buchreitz Jensen på 20450056 gerne sms

eller olbuje@gmail.com


Skærmbillede 2015-03-20 kl. 17.18.40