.

.

 

Garderforeningen for Bjerringbro & Omegn 

Forening nr. 75 – stiftet 11. juli 1961 

 

 • Kontaktinformationer 

  Formand
  Ole Fisker Andersen
  Brorsonsvej 14
  8850 Bjerringbro
  Tlf.: 86 68 19 88
  ole777964@gmail.com

 • Om vores forening 

  Nogle gamle gardere i Bjerringbro havde i vinterens løb talt sammen om det ikke var muligt at stifte en garderforening for Bjerringbro og Omegn. Disse initiativrige mænd satte hinanden stævne på Madsens Hotel for at drøfte tingene. Man besluttede sig for at gøre omegnens gamle gardere opmærksom på, hvad man gik og arbejdede med. Der blev skrevet breve til alle dem man kendte i forvejen og yderligere indrykkedes en annonce i Bjerringbro Avis, for at få alle interesserede til at melde sig. Der viste sig hurtigt interesse for sagen og den 11. juni 1961 kunne der afholdes en stiftende generalforsamling bestående af 27 gamle gardere. Hermed var Garderforeningen for Bjerringbro og Omegn en realitet som nr. 75 i rækken. 

 • Kommende aktiviteter 
  Generalforsamling

  Afholdes tirsdag, den 19. marts, kl. 1900, i Bjerringbro Idræts & Kulturcenter. Indkaldelse med dagsorden er udsendt ultimo februar.

  Kontingentopkrævning er udsendt via PBS i februar måned. Kontingentet er på 300 kr. Husk at tilmelde jer til Betalingsservice, hvis I ikke allerede har gjort det, da det vil lette betalingen fremover for begge parter.

  Vi vil også gerne spare porto, så husk at give besked ved ændring af din e-mailadresse eller sende den til perdalgaard53@gmail.com, hvis du endnu ikke har gjort det. Vi mangler stadig enkelte adresser.    

  skydning:

  Vi skyder hver onsdag aften, fra kl. 19 – 21, på Bjerringbrohallens ny indviede skydebaner. De nye baner har elektroniske skiver, hvor resultatet vises straks! Mød op og prøv at skyde under helt nye og tidssvarende forhold.

Vend tilbage til oversigt