.

.

 

.

.

Generalforsamling

60 tidligere gardere deltog i Garderforeningen for Aarhus og Omegns 116. ordinære generalforsamling, der blev afholdt i Frimurerlogens lokaler fredag den 16. november 2018.

Generalforsamlingen startede med at fanen blev ført ind, hvorefter forsamlingen udbragte et nifoldigt leve for vores protektor, Dronning Margrethe II.

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne JAN-77 Keld Louie Pedersen som dirigent, og han blev valgt med akklamation.

Formanden indledte sin beretning med at omtale at 042, NOV-45 Holger Sørensen er gået bort siden sidste generalforsamling. Formanden bad forsamlingen om at rejse sig, og fortalte blandt andet, at Holger havde været medlem i 60 år, og han nåede at modtage sit 60-års hæderstegn inden han døde i en alder af 93 år. Herefter mindedes vi Holger under et minuts stilhed.

Foreningens medlemstal er faldet med 51 og var ved udgangen af september nede på 458. Det var med ærgrelse, at formanden konstaterede at den gode og stabile medlemstilgang, der har været de seneste par år nu har vendt sig til et fald. Han understregede, at der senere – i oktober og november – ses stor tilgang af nyligt hjemsendte gardere. Formanden og bestyrelsen ser derfor fortrøstningsfuldt på foreningens fremtid.

Herefter omtalte formanden de 12 arrangementer, som foreningen har afholdt i det forgangne år. 10 af arrangementerne var gengangere og arrangementer, vi helst ikke vil af med, da deltagerantallet er tilfredsstillende.

Prins Henriks død blev omtalt, forsamlingen rejste sig, hvorefter formanden udtalte et æret være Prins Henriks minde.

I løbet af året har foreningen, som vanligt, deltaget ved nationale mindedage, repræsentantskabsmøde i Randers, formandsmøder, årgangsparade og Livgardens årsdagsparade samt meget andet.

Økonomien i foreningen er god. Bestyrelsen fungerer godt og arbejder fint sammen

Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

Herefter gennemgik kassereren det reviderede regnskab. Et flot stykke arbejde, som kassereren kun havde få, uddybende kommentarer til. Formuens gennemsnitlige, årlige tilvækst havde været til den gode side af kravene i vedtægterne. Regnskabet blev mødt med akklamation og dirigenten kunne således konstatere, at regnskabet var godkendt.

Skydelederen berettede om årets skydninger, som skyttelauget har deltaget i. Under beretningen var der uddeling af præmier til mange af laugets skytter.

Det har længe været et stort ønske blandt mange af vores skytter, og ikke mindst skydelederen, at flytte skydningerne fra Lyseng til Skytternes Hus på Gøteborg Allé. Efter en lang proces faldt tingene på plads og første skydning i Skytternes Hus fandt sted den 5. september 2018.

Formanden – Niels Erik Kjær – blev genvalgt med akklamation. Det samme gjorde bestyrelsesmedlemmerne Per Bundgaard Sørensen og Jan Creutzberg. Nyvalgt til bestyrelsen blev OKT-77 Jan Møller, som har været associeret bestyrelsen siden januar 2018 og fungeret som foreningens sekretær.

Revisorerne, NOV-59 Orla Hansen og MAJ-61 Hans Benfeldt Kjær blev begge genvalgt med akklamation.

Bestyrelsen består herefter af:

Formand MAJ-77 Niels Erik Kjær
Næstformand JAN-77 Jørgen Ø. Johnsen
Kasserer NOV-57 Arne Høy Nielse
Sekretær OKT-77 Jan Møller
APR-79 Per Bundgaard Sørensen
MAJ-73 Klaus Ulrik Holck samt
Registrator APR-86 Jan Karsten Creutzberg  

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at byde Jan Møller velkommen i bestyrelsen og takkede bestyrelsen for godt samarbejde.  Han takkede dirigenten for en god indsats, og forsamlingen for god ro og orden.

Generalforsamlingen sluttede med at deltagerne nød en god middag, hvor valget – som sædvanligt – kunne gøres mellem engelsk bøf og kogt torsk. Og der var en god og humørfyldt stemning ved bordene.

Under spisningen læste formanden to breve højt, som han for et års tid siden havde fået overrakt af nu afdøde Holger Sørensen. Breve, der på en fin måde beskrev Holgers liv og levned. Hans tjeneste ved Livgarden samt den indsats han havde ydet, ikke blot i vores forening, men også andre garderforeninger.

Herefter overrakte han påskønnelser til Arne Høy Nielsen, Jan Møller og Helge Kuno Pedersen inden han til slut overrakte et eksemplar af foreningens emblem til tidligere formand, Søren O. Pontoppidan.

.

Billeder fra generalforsamlingen

Årets gang i foreningen 

Torsdag, 2. august 2018:

Med Garderforeningen for Randers by og Omegn som arrangør afholdt foreningerne i Randers, Aarhus, Djursland, Skanderborg og Odder en fælles aftenudflugt til det smukke Møllerup Gods.

En interessant aften, der blev afsluttet med kaffe på Hubertus Kroen.

Torsdag den 8. november 2018:

Torsdag d. 8 november, blev der afholdt andespil i selskabslokalerne, Skovvangsvej 127, Aarhus N.

I alt 90 deltog i denne årlige, familieaften, med rigtig mange fine præmier.
I pausen mellem de to runder andespil, hvor der blev budt på kaffe og smørrebrød, blev der også spillet amerikansk lotteri.

Det må i den forbindelse konstateres, at spillelysten er stor hos gamle gardere og deres familier, da der blev solgt i alt 1700 lodder. Det blev en særdeles hyggelig aften, hvor snakken gik lystigt. Vi ses til næste år. Mød talstærkt op.

Søndag den 11. november 2018

I det store, cirkulære monument i Mindeparken blev 100 året for våbenhvilen i 1. Verdenskrig markeret. Foreningen og vores fane var repræsenteret i den opstillede faneborg ved fanebærer Per Bundgaard Sørensen og reservebærer Jan Creutzberg

Efter sangen “I Danmark er jeg født” lagde Majestæten en krans ved monumentet for de faldne soldater, som afslutning på en smuk mindehøjtidelighed.

 

.

.

 

Garderforeningen for Aarhus & Omegn 

Forening nr. 5 – stiftet 26. september 1902 

 • Kontaktinformationer

  Formand
  Niels Erik Kjær
  Ristrupvej 39,
  8471 Sabro
  Tlf.: 86 24 10 15
  Mob.: 40 27 02 38
  garderkjaer@gmail.com

  www.aarhusgarderforening.dk

   

 • Om vores forening 

  Foreningen blev stiftet den 26 september 1902, på prins Christians fødselsdag, og tæller i dag omkring 500 medlemmer, som gør foreningen til landets næststørste.

  Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som fordeler sig med: Formand, næstformand, kasserer, registrator, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.

  Vores formål er: ”At vække og vedligeholde kærlighed til kongehuset og fædreland, samt at sammenknytte og styrke det gamle, kammeratlige bånd blandt medlemmerne”

  Derudover at give alle medlemmer der møder op til vores arrangementer, mulighed for at få en god oplevelse.

  Derfor spænder vores arrangementer vidt med cirka 11 om året. Derudover har vi skydning i vinterhalvåret, samt en ”Detachementskydning” hvor Garderforeningen holder skydekonkurrence mod tjenestegørende gardere på Marselisborg med afsluttende middag og præmieoverrækkelse.

  Når HM Dronningen holder jul på Marselisborg, deltager garderforeningen den 24.dec. I en hyggelig sammenkomst på garderkassernen, hvor der serveres gløgg og æbleskiver. Herefter følges vagten til afløsning kl. 12.

  Vi deltager også i diverse mindehøjtideligheder.

  Vi har en god økonomi, som gør at der gives store tilskud til diverse fester og arrangementer.

  Vi kan derfor varmt anbefale et medlemskab af ”Garderforeningen for Aarhus og Omegn”.

   

 • Kommende aktiviteter 
  Bowling

  Torsdag den 7. februar, kl. 17:45

  Bowling i Aarhus Bowlinghal, Eckersbergsgade 13, Aarhus C

  Vi konkurrerer om de flotte præmier, som uddeles under den efterfølgende spisning.

  Tag gerne ægtefælle/samlever med.

  Pris: 150 kr. pro persona, excl. drikkevarer.

  Bindende tilmelding til Per Bundgård, tlf. 86988600 eller perbundgaardblikkenslagerfirma@hotmail.com senest 31. januar.

  Skydning

  Skydning foregår fra denne sæson fra kl. 19:15 til 21:00 i Skytternes Hus DSB/ASF, Gøteborg Allé 7 G, 8200 Aarhus N. Der skydes 6. februar, 6. marts og 3. april 2019.

  Mød op og få nogen hyggelige timer. Jan Creutzberg giver gerne yderligere oplysninger på 2778 2851 eller mail til gfaa1902@gmail.com

  Årets klassiker – Stegt flæsk ad libitum

  Torsdag den 14. marts kl. 18:00

  Spisning med foredrag på Restaurant Kohalen, Jægergårdsgade 154, Aarhus.

  Velkommen til årets klassiker. En aften med stegt flæsk ad libitum, skummende øl, en spændende gæstetaler og højstemt kammeratligt samvær.

  Pris: 100 kr./pers. excl. drikkevarer.

  Bindende tilmelding til Per Bundgaard, tlf. 86 98 86 00 eller mail til

  perbundgaardblikkenslagerfirma@hotmail.com senest 7. marts

Vend tilbage til oversigt