Aarhus og Omegn (GF 5)

Velkommen til Garderforeningen for Aarhus og Omegn

Formand
Niels Erik Kjær
Ristrupvej 39,
8471 Sabro
Tlf.: 86 24 10 15
Mob.: 40 27 02 38
garderkjaer@gmail.com

www.aarhusgarderforening.dk

 

 

 

 

 

Kort om os

Foreningen blev stiftet den 26 september 1902, på prins Christians fødselsdag, og tæller i dag omkring 500 medlemmer, som gør foreningen til landets næststørste.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som fordeler sig med: Formand, næstformand, kasserer, registrator, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Vores formål er: ”At vække og vedligeholde kærlighed til kongehuset og fædreland, samt at sammenknytte og styrke det gamle, kammeratlige bånd blandt medlemmerne”

Derudover at give alle medlemmer der møder op til vores arrangementer, mulighed for at få en god oplevelse.

Derfor spænder vores arrangementer vidt med cirka 11 om året. Derudover har vi skydning i vinterhalvåret, samt en ”Detachementskydning” hvor Garderforeningen holder skydekonkurrence mod tjenestegørende gardere på Marselisborg med afsluttende middag og præmieoverrækkelse.

Når HM Dronningen holder jul på Marselisborg, deltager garderforeningen den 24.dec. I en hyggelig sammenkomst på garderkassernen, hvor der serveres gløgg og æbleskiver. Herefter følges vagten til afløsning kl. 12.

Vi deltager også i diverse mindehøjtideligheder.

Vi har en god økonomi, som gør at der gives store tilskud til diverse fester og arrangementer.

Vi kan derfor varmt anbefale et medlemskab af ”Garderforeningen for Aarhus og Omegn”.

Aktivitetskalender

 
Skydning i november

Lyseng Svømmestadion

Lysengvej 4, Højbjerg.

I november skydes der 1. og 29. november.

Jan Creutzberg: 27782851

gfaa1902@gmail.com

Torsdag den 9. nov. kl. 18:30  

Andespil  

Store selskabslokale, 

Skovvangsvej 127, Aarhus N.  

Spil med om de flotte præmier og de udsøgte sidegevinster.  

Dørene åbnes for salg af spilleplader kl. 18:30. Opråb begynder kl. 19:00.  

Hele familien er velkommen.  

Pris: 50 kr. pr. voksen og 25 kr. pr. barn under 15 år for kaffebord med franskbrød og kringle.  

Øl, vin og vand kan købes. 

Bindende tilm.: Senest d. 3.nov. 

Jørgen Ø. Johnsen: 40751724  

abc-telte@mail.dk 

Lørdag den 11. nov. kl. 11:00 

Mindehøjtidelighed for våbenhvilen i Første Verdenskrig. 

Mindeparken. 

Foreningens fane er til stede. Det fore- slås, at man blandt de fremmødte på egen hånd aftaler evt. frokost efterfølgende. 

Arr.: SOKIngen tilmelding 

Fredag den 17. nov. kl. 18:30  

Generalforsamling  

Frimurerlogen, Christiansgade, Aarhus.  

Dagsorden jfr. vedtægterne. Alle medlemmer bør komme til general-forsamlingen og gerne deltage i den hyggelige spisning bagefter.  

Vælg mellem kogt torsk og engelsk bøf. Desserten er pandekager med is.  Hæderstegn bæres.  

Pris: 50 kr./pers. excl. drikkevarer.  

Bindende tilm. til spisning: 
Senest d. 4. november 

Jørgen Ø. Johnsen: 40 75 17 24  

abc-telte@mail.dk 

Lørdag den 2. dec. kl. 11:00 

Mindehøjtidelighed for jernbane-sabotørerne fra Langaa-gruppen 

Skæring Hede ved mindestenen. 

Arr.: Aarhus Samvirkende Soldater-foreninger. Ingen tilmelding 

 
Se mere her