Aarhus og Omegn (GF 5)

Velkommen til Garderforeningen for Aarhus og Omegn

Formand
Niels Erik Kjær
Ristrupvej 39,
8471 Sabro
Tlf.: 86 24 10 15
Mob.: 40 27 02 38
garderkjaer@gmail.com

www.aarhusgarderforening.dk

 

 

 

 

 

Kort om os

Foreningen blev stiftet den 26 september 1902, på prins Christians fødselsdag, og tæller i dag omkring 500 medlemmer, som gør foreningen til landets næststørste.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som fordeler sig med: Formand, næstformand, kasserer, registrator, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Vores formål er: ”At vække og vedligeholde kærlighed til kongehuset og fædreland, samt at sammenknytte og styrke det gamle, kammeratlige bånd blandt medlemmerne”

Derudover at give alle medlemmer der møder op til vores arrangementer, mulighed for at få en god oplevelse.

Derfor spænder vores arrangementer vidt med cirka 11 om året. Derudover har vi skydning i vinterhalvåret, samt en ”Detachementskydning” hvor Garderforeningen holder skydekonkurrence mod tjenestegørende gardere på Marselisborg med afsluttende middag og præmieoverrækkelse.

Når HM Dronningen holder jul på Marselisborg, deltager garderforeningen den 24.dec. I en hyggelig sammenkomst på garderkassernen, hvor der serveres gløgg og æbleskiver. Herefter følges vagten til afløsning kl. 12.

Vi deltager også i diverse mindehøjtideligheder.

Vi har en god økonomi, som gør at der gives store tilskud til diverse fester og arrangementer.

Vi kan derfor varmt anbefale et medlemskab af ”Garderforeningen for Aarhus og Omegn”.

Aktivitetskalender

Torsdag den 4. juli Detachementsskydning

Vi starter den årlige skydning, mellem tjenestegørende og gamle gardere, kl. 14:00.
Vi mødes på Gardergården og kører til Vester Eng.
Deltag i nogle hyggelige timers samvær med skydning, spisning på Gardergården og afsluttende tappenstreg kl. 22:00.

Oktoberfest med ledsager, fredag d. 6. okt. kl. 18, Nilles Kro, Sabro.

Festen er et fælles arrangement mellem garderforeningerne i Samsø, Djursland, Odder, Skanderborg, Randers og Aarhus.

Pris kr. 275,- pr. personexcl. drikkevarer.

Max. 130 prs.

Påklædning: fri, men pæn – evt. lederhosen.

Mulighed for overnatning til rabatpris.

Se yderligere under i Garderbladet eller på:

www.aarhusgarderforening.dk

Facebook under foreningsnavn.

 

Tilmelding til J.Ø.Johnsen, mail: abc-telte@mail.dk, Tlf. 4075 1724 og betaling senest 1. sept. til Jyske Bank

Reg.nr. 7840

Kontonr. 1934853

Husk at anføre navn.

 

 
Se mere her