Aarhus og Omegn (GF 5)

Velkommen til Garderforeningen for Aarhus og Omegn

Formand
Niels Erik Kjær
Ristrupvej 39,
8471 Sabro
Tlf.: 86 24 10 15
Mob.: 40 27 02 38
garderkjaer@gmail.com

www.aarhusgarderforening.dk

 

 

 

 

 

Kort om os

Foreningen blev stiftet den 26 september 1902, på prins Christians fødselsdag, og tæller i dag omkring 500 medlemmer, som gør foreningen til landets næststørste.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som fordeler sig med: Formand, næstformand, kasserer, registrator, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Vores formål er: ”At vække og vedligeholde kærlighed til kongehuset og fædreland, samt at sammenknytte og styrke det gamle, kammeratlige bånd blandt medlemmerne”

Derudover at give alle medlemmer der møder op til vores arrangementer, mulighed for at få en god oplevelse.

Derfor spænder vores arrangementer vidt med cirka 11 om året. Derudover har vi skydning i vinterhalvåret, samt en ”Detachementskydning” hvor Garderforeningen holder skydekonkurrence mod tjenestegørende gardere på Marselisborg med afsluttende middag og præmieoverrækkelse.

Når HM Dronningen holder jul på Marselisborg, deltager garderforeningen den 24.dec. I en hyggelig sammenkomst på garderkassernen, hvor der serveres gløgg og æbleskiver. Herefter følges vagten til afløsning kl. 12.

Vi deltager også i diverse mindehøjtideligheder.

Vi har en god økonomi, som gør at der gives store tilskud til diverse fester og arrangementer.

Vi kan derfor varmt anbefale et medlemskab af ”Garderforeningen for Aarhus og Omegn”.

Aktivitetskalender

 

Torsdag den 12. april 2018, kl. 18:00

Jydsk Emblemfabrik A/S, Sofienlystvej 6, 8340 Malling

Rundvisning på fabrikken. Efterfølgende spisning på Malling kro.

Tag gerne en ledsager med.

Pris 150 kr./pers. excl. Drikkevarer

Bindende tilmelding til Jørgen Ø. Johnsen, 40751724

abc-telte@mail.dk

 
Se mere her