.

.

 

Garderforeningen for Nordjylland 

Forening nr. 10 – stiftet 24. marts 1908 

 • Kontaktinformationer

  Formand
  JAN-80 Olav Vibild
  Brotorvet 5, 9400 Nørresundby
  Tlf. 28 14 35 01
  kontakt@gfnordjylland.dk

  Næstformand
  Jens Rye-Andersen
  Tlf.: 98 38 55 45
  Mob.: 98 16 16 00
  jens@rye-andersen.dk

  Adresseliste, bestyrelse & kalender
  www.gfnordjylland.dk

 • Om vores forening 

  Foreningens formål er, at samle gamle gardere og vække og styrke deres loyalitet overfor konge/dronning, fædreland og landets forsvar, og danne rammen om de steder, hvor gamle gardere kan genfinde den tone og ånd samt det kammeratskab som de lærte at holde af under tjenesten ved Den Kongelige Livgarde, og i øvrigt at samarbejde med andre forsvarsvenlige organisationer.

  Garderforeningen for Nordjylland (GFN) har en bestyrelse, samt et par laugs bestyrelser, som består af:

  Skyttelauget, der arrangerer diverse skydeaktiviteter og Jagtlauget der arrangerer et antal fællesjagter i GFN regi. Derudover arrangeres der bowling aftener samt GarderGolf dage, hvor der dystes i forenings regi eller regions regi.

  Medlemsskabet af GFN giver adgang til alle GFN og laugenes arrangementer.

   

 • Kommende aktiviteter  
  TIRSDAG DEN 8. JANUAR KL. 19.30 SKYTTELAUGET.

  Med fokus på det kammeratlige samvær afholder Skyttelauget skydeaften, hvor der også er mulighed for kortspil og rafling. Stedet er som sædvanlig skydebanerne på Gl. Lindholm Skole. Tilmelding senest 6/1 til Flemming Hassing 98383122. 

  TIRSDAG DEN 8. JANUAR KL. 19.30 SKYTTELAUGET.

  Med fokus på det kammeratlige samvær afholder Skyttelauget skydeaften, hvor der også er mulighed for kortspil og rafling. Stedet er som sædvanlig skydebanerne på Gl. Lindholm Skole. Tilmelding senest 6/1 til Flemming Hassing tlf: 98383122.

  TORSDAG DEN 10. JANUAR KL. 19.00. NYTÅRSGUDSTJENESTE I BUDOLFI KIRKE.

  Som noget af det første i det nye år er alle gardere meget velkomne til at deltage i Aalborg & Nørresundby garnisoners samt soldaterforeningers og Hjemmeværnets fælles ny­tårs­guds-tjeneste med rigtig mange deltagende faner. En flot og fin start på det nye år.

  LØRDAG DEN 12. JAN. KL. 09.00: GARDERJAGT I AABYBRO.

  Jagtlauget afholder garderjagt hos vort medlem og oldermand Jesper Svarre. Indbydelse med nærmere adresse udsendes til alle jagtinteresserede medlemmer af GF Nordjylland. Tilmelding senest 8/1 til oldermand Jesper Svarre tlf:.20333640 eller e-mail jespersvarre@yahoo.dk.

Vend tilbage til oversigt