.

.

.

 

Garderforeningen for Nordjylland 

Forening nr. 10 – stiftet 24. marts 1908 

 

 • Kontaktinformationer

  Formand
  JAN-80 Olav Vibild
  Brotorvet 5, 9400 Nørresundby
  Tlf. 28 14 35 01 / 98 35 01 30
  kontakt@gfnordjylland.dk

  Næstformand
  Jens Rye-Andersen
  Tlf.: 98 38 55 45
  Mob.: 98 16 16 00
  jens@rye-andersen.dk

  Adresseliste, bestyrelse & kalender
  www.gfnordjylland.dk

 • Om vores forening 

  Foreningens formål er, at samle gamle gardere og vække og styrke deres loyalitet overfor konge/dronning, fædreland og landets forsvar, og danne rammen om de steder, hvor gamle gardere kan genfinde den tone og ånd samt det kammeratskab som de lærte at holde af under tjenesten ved Den Kongelige Livgarde, og i øvrigt at samarbejde med andre forsvarsvenlige organisationer.

  Garderforeningen for Nordjylland (GFN) har en bestyrelse, samt et par laugs bestyrelser, som består af:

  Skyttelauget, der arrangerer diverse skydeaktiviteter og Jagtlauget der arrangerer et antal fællesjagter i GFN regi. Derudover arrangeres der bowling aftener samt GarderGolf dage, hvor der dystes i forenings regi eller regions regi.

  Medlemsskabet af GFN giver adgang til alle GFN og laugenes arrangementer.

   

 • Kommende aktiviteter  
  TIRSDAG D. 8. OKT. KL. 19.30 SKYTTELAUGET

  Med fokus på det kammeratlige samvær afholder Skyttelauget sky-deaften men også med kortspil og rafling. Stedet er som sædvanlig skydebanerne på Gl. Lindholm Skole. Tilmelding senest 6/10 til Flemming Hassing tlf. 98 38 31 22 hassing.flemming@gmail.com

  TIRSDAG D. 22. OKT. KL. 19.30 SKYDEAFTEN MED DAMER

  Igen i år gentager vi succesen og afvikler en skydeaften, hvor vore damer kan deltage og prøve skyd-ning med riffel på 15 m banen på Gl. Lindholm Skole. Der vil være et mindre traktement, hvorfor tilmel-ding er nødvendig. Tilmelding senest 20/10 til oldermand Flem-ming Hassing tlf.: 98383122 eller e-mail
  hassing.flemming@gmail.com

  ONSDAG D. 30. OKT. KL. 19:00 RUNDVISNING TV2 NORD

  GF Nordjylland besøger TV2 Nord, Søparken 4, 9440 Aabybro. Vores vært under besøget er Flemming Retbøll, der med stor entusiasme vil fortælle anekdoter mv. under rundvisningen, der omhandler: TV2 Nords nyheder på storskærm, TV2 Nord i dag med flere platforme og vi møder nyhedsværter og redaktionen, og hvis muligt ser vi også Mogens Jørgensen (Mogens kom forbi). Efter rundvisningen er der kaf-fe/the og kage i kantinen. Hele rundvisningen koster 100 kr. pr. person, som opkræves samme aften. Da der er begrænset delta-gerantal, er der tilmelding efter ”først til mølle princippet”. Tilmelding senest 27/10 til Olav Vibild tlf. 28143501 eller skriv til:
  kontakt@gfnordjylland.dk

  HUSK GENERALFORSAM-LING TIRSDAG DEN 12. NO-VEMBER KL. 18:00 I PAPE-GØJEHAVEN

  Nærmere vil tilgå.

Vend tilbage til oversigt