.

.

 

Garderforeningen for Nordjylland 

Forening nr. 10 – stiftet 24. marts 1908 

 

 • Kontaktinformationer

  Formand
  JAN-80 Olav Vibild
  Brotorvet 5, 9400 Nørresundby
  Tlf. 28 14 35 01 / 98 35 01 30
  kontakt@gfnordjylland.dk

  Næstformand
  Jens Rye-Andersen
  Tlf.: 98 38 55 45
  Mob.: 98 16 16 00
  jens@rye-andersen.dk

  Adresseliste, bestyrelse & kalender
  www.gfnordjylland.dk

 • Om vores forening 

  Foreningens formål er, at samle gamle gardere og vække og styrke deres loyalitet overfor konge/dronning, fædreland og landets forsvar, og danne rammen om de steder, hvor gamle gardere kan genfinde den tone og ånd samt det kammeratskab som de lærte at holde af under tjenesten ved Den Kongelige Livgarde, og i øvrigt at samarbejde med andre forsvarsvenlige organisationer.

  Garderforeningen for Nordjylland (GFN) har en bestyrelse, samt et par laugs bestyrelser, som består af:

  Skyttelauget, der arrangerer diverse skydeaktiviteter og Jagtlauget der arrangerer et antal fællesjagter i GFN regi. Derudover arrangeres der bowling aftener samt GarderGolf dage, hvor der dystes i forenings regi eller regions regi.

  Medlemsskabet af GFN giver adgang til alle GFN og laugenes arrangementer.

   

 • Kommende aktiviteter
  TIRSDAG DEN 9. APRIL KL. 19.30: SKYTTELAUGET:

  Med fokus på det kammeratlige samvær afholder Skyttelauget skydeaften, hvor der også er mulighed for kortspil og rafling. Stedet er som sædvanlig skydebanerne på Gl. Lindholm Skole. Tilmelding senest 7/4 til oldermand Flemming Hassing tlf. 98383122.

  TIRSDAG DEN 30. APRIL KL. 18:30: BESØG PÅ STUTTERI HELGSTRAND

  GFN besøger Nordeuropas største salgs- og træningsstutteri. Rundvisningen foretages af Garder Erik Yde årgang 1966. Rundvisningen omfatter hele stutteriet med stalde og træningsfaciliteter. Selve rundvisningen tager omkring 2 timer. På stutteriet er der ca. 250 heste og 70 ansatte. Der er ikke servering, men hvis vejret er til det bliver der mulighed for at købe en øl eller sodavand efter rundvisningen. Rundvisningen koster 50 kr. pr deltager og der afregnes på selve dagen.

  Tilmelding senest fredag den 26/4 til formand Olav Vibild tlf. 28 14 35 01 eller skriv til: kontakt@gfnordjylland.dk

  FREDAG DEN 3. MAJ KL. 18.30: SKYTTELAUGETS GENERALFORSAMLING

  Skyttelauget afholder den årlige generalforsamling. Afslutning på vinterens skydninger med præmie-overrækkelse. Indbydelse udsendes til alle aktive medlemmer af Skyttelauget. Husk alle medlemmer af GFN har adgang til frit medlemsskab af Skyttelauget.

  ONSDAG DEN 8. MAJ KL. 19.30: JAGTLAUGETS GENERALFORSAMLING

  Jagtlauget afholder den årlige generalforsamling. Alle jagtinteresserede GF-medlemmer er meget velkomne. Der udsendes skriftlig indkaldelse til alle medlemmer af jagtlauget. Husk alle jagtinteresserede GF medlemmer med jagttegn har adgang til frit medlemskab af Jagtlauget.

   
Vend tilbage til oversigt