Nordjylland (GF 10)

Velkommen til Nordjylland Garderforening

Formand
JAN-80 Olav Vibild
Brotorvet 5, 9400 Nørresundby
Tlf. 28 14 35 01
kontakt@gfnordjylland.dk

Næstformand
Jens Rye-Andersen
Tlf.: 98 38 55 45
Mob.: 98 16 16 00
jens@rye-andersen.dk

Bestyrelses oversigt: Klik her

Hjemmeside: www.gfnordjylland.dk

Budstikken: Klik her

F_icon.svg

8446dacea6-Symboler-Ny_fane_2

Kort om os

Stiftet i Aalborg den 24 marts 1908

Foreningens formål er, at samle gamle gardere og vække og styrke deres loyalitet overfor konge/dronning, fædreland og landets forsvar, og danne rammen om de steder, hvor gamle gardere kan genfinde den tone og ånd samt det kammeratskab som de lærte at holde af under tjenesten ved Den Kongelige Livgarde, og i øvrigt at samarbejde med andre forsvarsvenlige organisationer.

Garderforeningen for Nordjylland (GFN) har en bestyrelse, samt et par laugs bestyrelser, som består af:

Skyttelauget, der arrangerer diverse skydeaktiviteter og Jagtlauget der arrangerer et antal fællesjagter i GFN regi. Derudover arrangeres der bowling aftener samt GarderGolf dage, hvor der dystes i forenings regi eller regions regi.

Medlemsskabet af GFN giver adgang til alle GFN og laugenes arrangementer.

Aktivitetskalender

 

TORSDAG DEN 11. JANUAR KL. 19.00: NYTÅRSGUDSTJENESTE I BUDOLFI KIRKE.

Som noget af det første i det nye år er alle gardere meget velkomne til at deltage i Aalborg & Nørresundby garnisoners samt soldaterforeningers og Hjemmeværnets fælles ny­tårs­gudstjenes-te med rigtig mange deltagende faner. En flot og fin start på det nye år.

LØRDAG DEN 20. JAN. KL. 09.00: GARDERJAGT PÅ FLINTEGAARDEN.

Jagtlavet afholder garderjagt hos vort medlem Per Faurholt. Indbydelse med nærmere adresse udsendes til alle jagtinteresserede medlemmer af GF Nordjylland. Tilmelding til oldermand Jesper Svarre tlf:.20333640 eller e-mail jespersvarre@yahoo.dk.

TIRSDAG DEN 23. JANUAR KL. 19.30: TRÆNINGSSKYDNING

Kom til vore skydebaner på Gl. Lindholm skole, hvor der er lejlighed til helt uden konkurrence at træne sine skydefærdigheder.

TIRSDAG DEN 13. FEBRUAR KL. 19.30 KATTESKYDNING.

På Gl. Lindholm Skole arrangerer Skyttelauget den årlige katteskydning, der altid er en hyggelig og munter skydeaften sammen med andre gardere. I aftenens løb bliver den nye Kattekonge udnævnt. Tilmelding til oldermand Flemming Hassing 98 38 31 22.

TIRSDAG DEN 27. FEB. KL. 19.30 TRÆNINGSSKYDNING.

På Gl. Lindholm Skole er der træningsskydning. Hvis du har lyst til at forbedre din skydning, kan det anbefales at komme til disse træningsskydninger. Man kommer og træner sin skydefærdighed. Der er også mulighed for at købe en øl eller sodavand – før eller efter skydetræningen. Tilmelding ikke nødvendig.

Se mere her