Nordjylland (GF 10)

Velkommen til Nordjylland Garderforening

Formand
JAN-80 Olav Vibild
Brotorvet 5, 9400 Nørresundby
Tlf. 28 14 35 01
kontakt@gfnordjylland.dk

Næstformand
Jens Rye-Andersen
Tlf.: 98 38 55 45
Mob.: 98 16 16 00
jens@rye-andersen.dk

Bestyrelses oversigt: Klik her

Hjemmeside: www.gfnordjylland.dk

Budstikken: Klik her

F_icon.svg

8446dacea6-Symboler-Ny_fane_2

Kort om os

Stiftet i Aalborg den 24 marts 1908

Foreningens formål er, at samle gamle gardere og vække og styrke deres loyalitet overfor konge/dronning, fædreland og landets forsvar, og danne rammen om de steder, hvor gamle gardere kan genfinde den tone og ånd samt det kammeratskab som de lærte at holde af under tjenesten ved Den Kongelige Livgarde, og i øvrigt at samarbejde med andre forsvarsvenlige organisationer.

Garderforeningen for Nordjylland (GFN) har en bestyrelse, samt et par laugs bestyrelser, som består af:

Skyttelauget, der arrangerer diverse skydeaktiviteter og Jagtlauget der arrangerer et antal fællesjagter i GFN regi. Derudover arrangeres der bowling aftener samt GarderGolf dage, hvor der dystes i forenings regi eller regions regi.

Medlemsskabet af GFN giver adgang til alle GFN og laugenes arrangementer.

Aktivitetskalender

 
SØNDAG DEN 17. SEP. KL.08.00 GARDERGOLFDAG PÅ ROLD SKOV GOLFKLUB

GF Nordjylland arrangerer efterårets GarderGolf turnering for hele region 1’s Garderforeninger.

Sted: Rold Skov golfklub, Golfvej 1, 9520 Skørping. Greenfee SNG klubber kr. 200 øvrige kr. 400. Match-fee kr. 125,00 inkl. frokostbuffet. Præmier: Formandens vandrepokal uddeles bedste GF medlem. Desuden er der præmier til de 3 bedste golfere. Endvidere er der præmie til den der kommer tættest på hul i et slag på green på alle par 3 huller.

Efter spisningen er der præmieoverrækkelse under kaffen.

Vi håber, som sædvanlig på et stort fremmøde til denne golfdag. Der er mulighed for at tage en ledsager med.

Vil du med? Bindende tilmelding med oplysning om DGU nr. og handicap senest 12. september 2017 til sekretær Niels Christian Thygesen tlf. 81210060 eller på

kontakt@gfnordjylland.dk

TIRSDAG DEN 26. SEP. KL. 19.30 TRÆNINGSSKYDNING, GERNE MED BØRN ELLER BØRNEBØRN.

På Gl. Lindholm Skole er der træningsskydning. Hvis du har lyst til at forbedre din skydning, kan det anbefales at komme til disse træningsskydninger. Man kommer og træner sin skydefærdighed. Der er også mulighed for at købe en øl eller sodavand – før eller efter skydetræningen. Tilmelding ikke nødvendig

TIRSDAG DEN 3. OKTOBER KL. 19.00 FOREDRAG MED CHEFEN FOR DEN KONGELIGE LIVGARDE OBERST, KAMMERHERRE MADS RAHBEK

Alle medlemmer og ledsagere i Region I indbydes til et spændende foredrag med Chef Livgarden Oberst Mads Rahbæk, hvor han vil fortælle om sit liv og levned og Livgarden af i dag og i morgen.

Da det foregår på Aalborg Kaserner, Gl. Høvej 34, 9400 Nørresundby i bygning 8, Nr. Uttrup afd., skal vi af sikkerhedsårsager, have navn på alle som deltager.

Kaffe og foredrag 50,00 kr.

Nødvendig tilmelding inden 1/10 til din lokale formand eller Olav Vibild 28143501 el. vicepræsident Niels Godiksen 20907901e-mail: n.godiksen@mail.dk og kontakt@gfnordjylland.dk

TIRSDAG DEN 10. OKT. KL. 19.30 SKYDE- OG KAMMERATSKABS-AFTEN.

Skyttelauget afholder skydeaften (15 m). Det rigtige sted at vedligeholde dine skydefærdigheder. Gl. Lindholm Skole, Nørresundby. Tilmelding ikke nødvendig.

LØRDAG DEN 21. OKT. KL. 09.00: GARDERJAGT I LUNEBORG.

Jagtlaugets sekretær Jens martin Dietz indbyder til Garderjagt i Luneborg med mødested Lynghøj. Indbydelse med nærmere adresse udsendes til alle jagtinteresserede medlemmer af GF Nordjylland. Er du interesseret så ring til oldermand Jesper Svarre tlf: 20333640 eller sekretær Jens Martin Dietz tlf: 40550014.

TIRSDAG DEN 24. OKT. KL. 19.30 SKYDEAFTEN MED DAMER.

Igen i år gentager vi succesen og afvikler en skydeaften, hvor vore damer kan deltage og prøve skydning med riffel på 15 m banen på Gl. Lindholm Skole. Der vil være et mindre traktement, hvorfor tilmelding er nødvendig. Tilmelding til oldermand Flemming Hassing tlf.: 98383122.

SØNDAG DEN 5. NOV. KL. 09.00: GARDERJAGT PÅ FLINTEGAARDEN.

Jagtlauget afholder garderjagt hos vort medlem Poul Faurholt. Indbydelse med nærmere adresse udsendes til alle jagtinteresserede medlemmer af GF Nordjylland. Er du interesseret så ring til oldermand Jesper Svarre tlf. 20333640 eller sekretær Jens Martin Dietz tlf. 40550014.

HUSK GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 8. NOVEMBER KL. 18:00 I PAPEGØJEHAVEN.

Nærmere vil tilgå.

Se mere her