.

.

.

 

.

.

Garderforeningen for Hjørring og Omegn 

Forening nr. 56 – stiftet 14. marts 1930

 

 • Kontaktinformationer 

  Formand
  Feb-78 Lars Zacho Rath
  Fynsgade 14. 9800 Hjørring
  Tlf. 23 44 07 20
  larsrath@gmail.com  

  Øvrige foreningsoplysninger

  Næstformand
  Maj-77 Erling Gludsted Liljevej 6
  9850 Sindal
  eg.lilje@hotmail.com

  Kasserer og medlemsregistrator
  562 jan-68 Hans Ole Bach
  Havelundsvej 27
  9830 Tårs
  oleback@hotmail.com   

  Skydeudvalgsformand
  April-76 Richard Svendsen
  Oxholmvej 3
  9800 Hjørring
  tuppi40@hotmail.com

  Bestyrelsesmedlem
  Maj-77 Hans- Jørgen Krogh
  hdeasyrider57@gmail.com

  Bestyrelsesmedlem
  606 marts-58 Poul Sloth
  Guldregnevej 31, Hjelmsted
  9700 Brønderslev
  poul-sloth@mail.dk   

  Bestyrelsesmedlem
  Okt-74 Mads Høngaard
  Ægirsvej 5
  9870 Sindal
  mads@hoengaard.com    

   

 • Om vores forening

  Foreningen er oprettet 14 marts 1930, efter det i flere omgange havde været på tale at danne en forening i Hjørring. Først da postmester C. M. Jensen kom til Frederikshavn blev der sat gang i sagen og der blev oprettet en Garderforening for Vendsyssel. På det stiftende møde valgtes C. M. Jensen til formand. Øvrige i bestyrelsen var 4 fra Frederikshavn, 4 fra Hjørring samt 1 fra oplandet. Efter nogle år blev postmesteren forflyttet til Svendborg og der var på den efterfølgende generalforsamling ikke den store interesse for at blive bestyrelsesmedlem. Bogtrykker Johs. Nielsen, Hjørring, blev valgt til formand.

  På et tidspunkt blev uenigheden mellem de 2 byer for stor, hvilket endte med at Hjørring Garderforening blev en realitet. I 1931 vandt medlem 375-1-29 politibetjent J.P. Christiansen en fane i en ugebladskonkurrence. Fanen blev indviet 18. oktober 1931 og den har været brugt i foreningen indtil vi i 2011 købte en ny.

   

 • Kommende aktiviteter
  Fugleskydning

  Mandag den 7. oktober kl. 19.00.

  Fælleskydning

  Mandag den 4. november kl. 19.00.

  Begge arrangementer er i Fiber-hallen, Th. Morrildsvej i Hjørring.

  Tilmelding til skydeformand Richard Svendsen på telefon 30 13 07 82 senest 8 dage før.

Vend tilbage til oversigt