Hjørring og Omegn (GF 56)

Velkommen til Garderforeningen for Hjørring og Omegn

Formand
Feb-78
Lars Zacho Rath
Fynsgade 14. 9800 Hjørring
Tlf. 23 44 07 20
larsrath@gmail.com  

Næstformand
Maj-77
Erling Gludsted Liljevej 6
9850 Sindal
eg.lilje@hotmail.com

 

 

Kasserer og medlemsregistrator
562 jan-68
Hans Ole Bach
Havelundsvej 27
9830 Tårs
oleback@hotmail.com   

Skydeudvalgsformand
April-76
Richard Svendsen
Oxholmvej 3
9800 Hjørring
tuppi40@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Maj-77
Hans- Jørgen Krogh
hdeasyrider57@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
606 marts-58
Poul Sloth
Guldregnevej 31, Hjelmsted
9700 Brønderslev
poul-sloth@mail.dk   

Bestyrelsesmedlem
Okt-74
Mads Høngaard
Ægirsvej 5
9870 Sindal
mads@hoengaard.com                        

 

Kort om os

Foreningen er oprettet 14 marts 1930, efter det i flere omgange havde været på tale at danne en forening i Hjørring. Først da postmester C. M. Jensen kom til Frederikshavn blev der sat gang i sagen og der blev oprettet en Garderforening for Vendsyssel. På det stiftende møde valgtes C. M. Jensen til formand. Øvrige i bestyrelsen var 4 fra Frederikshavn, 4 fra Hjørring samt 1 fra oplandet. Efter nogle år blev postmesteren forflyttet til Svendborg og der var på den efterfølgende generalforsamling ikke den store interesse for at blive bestyrelsesmedlem. Bogtrykker Johs. Nielsen, Hjørring, blev valgt til formand.

På et tidspunkt blev uenigheden mellem de 2 byer for stor, hvilket endte med at Hjørring Garderforening blev en realitet. I 1931 vandt medlem 375-1-29 politibetjent J.P. Christiansen en fane i en ugebladskonkurrence. Fanen blev indviet 18. oktober 1931 og den har været brugt i foreningen indtil vi i 2011 købte en ny.

Aktivitetskalender

 

Generalforsamling 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.30

Der startes med spisning kl. 18.00.

Generalforsamlingen afholdes efter gældende love for Garderforeningen for Hjørring og Omegn.

Stedet for afholdelse af generalforsamlingen vil blive offentliggjort sammen med dagsorden pr. e-mail, foreningen facebook og i garderbladet i februar/marts 2018.

Dagsorden

Foredragsaften

Garderforeningen for Hjørring og omegn afholder et spændende arrangement hvor Mads Høngaard kommer og fortæller over emnet:

“Nogle gik til fodbold – jeg gik til soldat”

Mads er kundechef ved Spar Nord Leasing og fortæller inspirerende om tiden ved Livgarden og godt 40 år som reserveofficer – fra kold krig til terrorbekæmpelse i samspil med en karriere i det private erhvervsliv.

Arrangementet holdes på Vester Borupvej 20 i Tårs mandag den 16. april 2018 kl. 19.00 og koster 50 kr. inkl. kaffe og kage.

Alle gardere med ledsagere er velkommen – også fra andre garderforeninger.

Tilmelding til larsrath@gmail.com eller tlf. 23 44 07 20.