Himmerland (GF 34)

Velkommen til Himmerlands Garderforening

Formand
NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6,
9670 Løgstør
Tlf. +45 21 74 77 75
garder@himmerlandsgf.dk

 

Hjemmeside: www.himmerlandsgf.dk

Kort om os

Kære garderkammerat

Vi byder dig hjertelig velkommen i Himmerlands Garderforening.

Du vil ved vore arrangementer møde garderkammerater af forskellige årgange og forhåbentlig også din egen. Du vil der igennem kunne fortsætte det gode kammeratskab og genfinde den ånd og tone, som du lærte at kende og sætte pris på under din tjenestetid ved Den Kongelige Livgarde,

Gennem garderbladet, som du vil modtage hver måned, kan du følge med i hvad der sker med din gamle afdeling samt de begivenheder, der foregår indenfor gardersagen.

I vores skydeafdeling vil du møde mange aktiviteter, såvel når det gælder skydning som bare det at kunne hygge sig med en snak eller lignende. Det samme er tilfældet ved vore bowling- og golfarrangementer eller når vi samles til en tur ud i det blå.

Vi glæder os til at møde dig og håber dit medlemskab må give dig mange gode og hyggelige stunder i gamle garders kreds.

Aktivitetskalender

 
Garder Sommertræf Fodboldgolf/Grillaften

Sted: Løgstør Fodboldgolf, Engelstrupvej 20, 9670 Løgstør.
Tid: Mandag den 26. juni 2017 kl. 18,00 med løbende start 9 huller.

Efter Fodboldgolf er der fællesspisning på Mølgaard, hvor jan-61 Peter Jensen vil grille for os i jan-90 Mogens Dalsgaard opvarmet værksted på Mølgaardsvej 5 Vindblæs.

Der er velkommen til at tage ledsager med eller kun deltage i fællesspisningen kl. ca. 19,30 på Mølgaard.

Pris kr. 100,00 incl. mad og kaffe/the, men excl. drikkevarer som kan købes.

Vi håber son sædvanlig på et stort fremmøde til dette sommertræf for gl. gardere.

Tilmelding på mail garder@himmerlandsgf.dk eller nov-61 Kjeld Sørensen SMS/mobil 2174 7775 senest søndag den 25. juni 2017 kl.18,00.

Himmerland

Garderudstilling under Himmerlands Garderforenings 100 års fødselsdag.