Hadsund og Omegn (GF 40)

Velkommen til Garderforeningen for Hadsund og Omegn

Formand
Niels Vestergaard
Læsøgade 6
9560 Hadsund
Tlf.: 98 57 33 51
Mob.: 24 49 99 85
nielsvestergaard@privat.dk

Kort om os

Foreningen har p.t. 40 medlemmer heraf er 26 personer boende i Mariager Fjordkommune, 6 medlemmer i Region Midt Vest, 6 i Region Nordjylland og 2 personer i Københavns Omegn. Foreningen har et fint samarbejde med Marineforeningen i Hadsund, vi mødes to – tre gange om året til en film eller efter foredrag, hvor foreningerne på skift er arrangør. Vores årlige generalforsamling holdes i Marinestuen med deltagelse af mellem 10 – 15 gl. gardere. Tidligere havde vi en årlig fugleskydning ved et af vore medlemmer desvære kom der for få skytter. Gennemsnitsalderen på medlemmerne er omkring ca. 67 år.

Aktivitetskalender

Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes tirsdag den 22.maj 2018 kl. 19,00 i Marinestuen, Bådstræde i Hadsund. Dagsorden er udsendt pr. post og mail til medlemmer. Foreningen er vært ved et mindre traktement efter generalforsamlingen.