Foreningstegn 

 • Umiddelbart efter Himmerlands Garderforenings stiftelse i december 1914 fik foreningen, af en anonym giver, overrakt en foreningsfane.

  Denne velgører havde ydermere fået fremstillet et antal medlemstegn hos en sølvsmed i Løgstør. Dette var en gengivelse af Livgardens bandolerskilt, hvis heraldik har været uændret siden 1814. øverste venstre hjørne viser de tre danske løver, højre hjørne de to slesvigske løver, mens nederste felt viser de tre nordiske unionskroner. Navnet Himmerlands Garderforening er indgraveret i tegnets kant.

  Medlemstegnet blev udleveret til nye medlemmer ved en lille højtidelighed under generalforsamlingerne, indtil man på et tidspunkt ikke havde flere tilbage. Herefter fulgte nogle år, hvor nye medlemmer ikke modtog noget medlemstegn, indtil man i 1967 begyndte at udlevere De Danske Garderforeningers Fællesemblem. Der har gennem årene været gjort forsøg på at få fremstillet det oprindelige medlemstegn igen, men hidtil uden held, idet det enten blev for klodset eller for dyrt.

  Nu er det imidlertid endeligt lykkedes Jysk Emblemfabrik Malling, at lave et smukt genoptryk efter afdøde, tidligere bestyrelsesmedlem Kold Hansens, gamle tegn, som hans efterladte venligt indleverede til foreningen.

  Dette nye medlemstegn vil blive udleveret til alle medlemmer og er og forbliver foreningens ejendom og skal derfor tilbageleveres til foreningen ved afgang. 

   

 •