Aktiviteter


Besøg Hovedvejends Krigsmuseum

Tid: August/september

Sted: Møldrup

Indbydelse
National flagdag for udsendte soldater

Tid:  5. september

Sted: Hobro

Landsskydning 200 m.  

Tid: 21. september

Sted: Vingsted

Bowling aften

Tid: 9. oktober

Sted Aars Bowlingcenter

Generalforsamling nr. 105 og julefrokost

Tid: 4. december

Kimbrerkroen, Aars