Aktiviteter 

 


Bowling og kegler

Bowlingsæsonen og keglesæsonen starter op igen, og som altid er det onsdage i lige uger for bowlingen start d. 19. september og tirsdage i ulige uger start d. 25. september for keglespillerne. Evt. første gangs interesserede i disse aktiviteter, kan rette henvendelse til Leif Nørregaard på tlf. 28915549 eller e-mail: leif-ulla@hansen.mail.dk hv.a. bowling og som tidligere til Hans Bøge Nielsen på tlf. 21563199 eller e-mail: hansboege@gmail.com hv.a. kegler. 


Den 10. august Fugleskydning

Fugleskydning som tidligere i Roskilde Marineforenings lokaliteter på Elisagårdsvej 10. Som noget nyt i år vil der kun være én fugl for både damer og herre, nærmere herom vil tilgå på selve dagen.

Den 5. september National Flagdag

Danmarks nationale flagdag. Her deltager Gl. Roskilde Amts Garderforening selvføgelig, for at hædre vores udsendte og faldne soldater, der har ydet en fremragende og professionel indsats for landet siden 1948 (Hæderstegn bæres). Der vil i Jyllinge Kirke som tidligere, være kransenedlægning på soldatergraven og efterfølgende gudstjeneste. Programmet for dagen vil tilgå senere, se evt. på foreningens hjemmeside.

Den 7. september Garderfrokost

Denne gang mødes vi i det gamle fiskerleje i Jyllinge. Der går bus næsten til døren, bl.a. 600S, stå af ved Jyllinge Centeret og gå 300 m ned til havnen.  Mere følger!

Den 29. september

Bliver dette års gardermarch afviklet, med start og afslutning på Den Kongelige Livgardes kaserne i Høvelte.