Aktiviteter 

 


 
Bowling og kegler

Der spilles som altid bowling og kegler i foreningen, det er som altid for dem der spiller bowling om onsdagen i lige uger og kegler om tirsdagen i ulige uger.

Bowling i 2018

Marts, den 21.

April, den 4. og 18.

Kegler i 2018

Marts, den 27.

April, den 24.

Mindehøjtidelighed 

Den 4. maj markeres Danmarks befrielse på Stændertorvet i Roskilde, ved mindestenen for faldne frihedskæmpere. Der er parademarch fra Roskilde Hjemmeværnsgård, Frederiksborgvej nr. 14. Endeligt program, se venligst hjemmesiden.

Garderfrokost

Den 2. juni Garderfrokost i Roskilde Marineforenings lokaler på Elisagårdsvej nr. 10 kl. 13.00, nærmere herom tilgår, se venligst hjemmesiden.

Valdermarsdag

Den 15. juni markeres Valdermarsdag ved Roskilde Domkirke, nærmere herom tilgår, se venligst hjemmesiden.

.