Aktiviteter 

 


Bowling og kegler

Bowlingsæsonen og keglesæsonen starter op igen, og som altid er det onsdage i lige uger for bowlingen og tirsdage i ulige uger for keglespillerne. Evt. første gangs interesserede i disse aktiviteter, kan rette henvendelse til Leif Nørregaard på tlf. 28915549 eller e-mail: leif-ulla@hansen.mail.dk hv.a. bowling og som tidligere til Hans Bøge Nielsen på tlf. 21563199 eller e-mail: hansboege@gmail.com hv.a. kegler. 

Bowling afvikles herefter på følgende datoer:

16-30 okt. 
13-27 nov. 
11 dec. 
8-22 jan. 
5-19 feb. 
4-18 mar. 
1-15-29 apr. 

Kegler afvikles herefter på følgende datoer:

22 okt.
5-19 nov.
3-17 dec.
14-28 jan.
11-25 feb.
10-24 mar.
7-21 apr.


Torsdag den 7. november kl. 1900 – Andespil

Igen i år har bestyrelsen fornøjelsen af, at invitere til andespil i Vor Frue Sognegård.

Vi spiller min 10 spil. Gevinsterne på hele pladen vil bestå af Ænder og flotte Kamstege. Vi spiller selvfølgelig også på1 række med mange gode gevinster. Sidegevinsterne vil ligeledes bestå af julegodter og endelig vil vi afslutningsvis trække lod om en flaske snaps. Som sædvanlig afholder vi under kaffen amerikansk lotteri.

Vi håber igen i år på et godt fremmøde og ser frem til en god og hyggelig aften.

Prisen vil være kr. 60,00 for 3 plader og kr. 25,00 for enkelte plader.

Der kan købes øl og vand under spillet og i pausen kan der købes kaffe og kage.

Tag meget gerne venner og bekendte med!