Festaften for ISAF-8 


ISAF-8 parade i Rønne april 2010 for hjemsendte Afghanistan soldater, Bornholms Garderforening deltog i faneborg.

Fest for hjemsendte:
DG-festen i Nylars Samlingshus i april 2010, for hjemsendte gardere fra Afghanistan.

Tjener team:
5 frivillige gamle gardere, var tjenere for de glade hjemsendte soldater.
Fra venstre: Niels Garde, Erik Jensen, Henry Viborg, Peter Kofoed-Dam og Kaj Hansen.