DGs Repræsentantskabsmøde og 100 års jubilæum den 27. og 28. maj 2011 


Der er tradition for, at Bornholms Garderforening deltager i det årlige Repræsentantskabsmøde.
Næsten alle landets garderforeninger mødes her for at gøre status og afstikke retningslinier for fremtiden.
 

Alle formænd og fanebærere, med cirkel om vores formand Kaj Hansen og fanebærer Jens Erik Kofoed-Dam.

Alle formænd for landets garderforeninger med cirkel om vores formand.