DGs Repræsentantskabsmøde den 24. maj 2014 i Thisted 


Der er tradition for, at Bornholms Garderforening deltager i det årlige Repræsentantskabsmøde.
Næsten alle landets garderforeninger mødes her for at gøre status og afstikke retningslinier for fremtiden.
 
Tidligere formand Kaj Hansen og Fanebærer suppleant Henry Viborg deltog i mødet.

 

Kaj Hansen og Henry Viborg foran Thisted Kirke.

Der stilles op tilmarch gennem byen, fanebærer Henry Viborg.