Bornholms Garderforenings 100 års jubilæum den 20. september 2008 Reception på Restaurant Fyrtøjet:
Chefen for Livgarden, oberst Lasse Harkjær.
Formand for Bhs Garderforening, Kaj Hansen.
Vicepræsident i Region V, Torben Buhl.
Flankeret at to tambourer.

Tale ved receptionen:
Chefen for Livgarden, oberst Lasse Harkjær.

Tale ved receptionen: Gammel garder Vang Olsson holdt en fremragende tale, her sammen med Vicepræsident i Region V, Torben Buhl, to tambourer og Formand for Bh. Garderforening Kaj Hansen.

Jubilæumsfesten: Jubilæumsfesten blev holdt på Nylars Samlingshus. Her to tambourer ved Nylars Rundkirke.

Festtale:
Formand Kaj Hansen, holder festtalen ved festmiddagen.

Bornholms Garderforenings fane:
Garderforeningens første fane, venligst udlånt til os fra Bornholms Forsvarsmuseum til vores 100 års festaften