Æresmedlemmer 


På generalforsamlingen den 30. marts 2006 på Christianshøjkroen blev to tidligere formænd udnævnt til æresmedlemmer.

 
På fotografiet set fra venstre:
Torben Buhl, fhv. vicepræsident i Region V
     * Carl Otto Koefoed, 140546 MAR-52
     * Erik Herold Jensen, 216099 NOV-54
Kaj Hansen, fhv. formand i Bornholms Garderforening