Tiltale

Nå du skal tiltale dine overordnede, findes der to forskellige måder det gøres på:
1. Hvis der kun er én sergent tilstede, hilser du blot med Goddag ”Hr. Sergent”.
2. Hvis der er flere sergenter tilstede, må du ikke henvende dig til din sergent med ”Hr. Sergent”. Logikken i den regel skal findes i, at sergenterne simpelhent ikke ved, hvem du henvender dig til. Derfor henvender du dig til sergenten ved at bruges sergentens navn. Det gøres på følgende måde ”Goddag Sergent Petersen”. Husk du ikke skal bruge Hr. foran sergent, hvis du vil sige sergentens navn.

Husk altid at være opmærksom på, hvilket tidspunkt af dagen du hilser din overordnede på. Således hedder det Godmorgen fra kl. 00:00 til 10:00. Herefter hedder det Goddag indtil klokken 18:00, hvorefter det hedder Godaften indtil 00:00.