Medieudvalget

Medieudvalget står for at støtte og rådgive DG Kommunikationsansvarlig. Endvidere har udvalget til opgave at fastlægge de strategiske rammer for, hvordan DG´s medier bedst anvendes i samspil, så de efterlever De Danske Garderforeningers visioner. Udvalget består af 4 faste medlemmer: DG Kommunikationsansvarlig (formand), Præsidenten, 1 vicepræsident samt forretningsføreren. Hertil er to medlemmer udpeget af Præsidiet, der så vidt muligt søger at udpege yngre medlemmer af DG.
Du kan finde kontaktoplysninger på udvalget i boksen til venstre, hvor du ligeledes finder referater fra udvalgets møder.
Har du ideer eller forslag til anvendelsen af DG medier, er du mere end velkommen til at skrive til os.