Hverveudvalget

Hverveudvalget (HU) blev, som ordet antyder, nedsat for at tage sig af hvervningen af nye medlemmer, og havde sit første møde den 13. april 2007. Hvervning har naturligvis til alle tider fundet sted, men man fandt behov for en mere struktureret indsats, i forhold til tidligere. HU´s formand har været med i arbejdet fra den første dag, og forskellige medlemmer har deltaget hen ad vejen.

Det er HU´s ansvar og opgave, at være til stede ved alle begivenheder, hvor der er et potentiale for nye medlemmer, så som:

– Årgangsparaderne
– Kulturnatten på Livgardens Kaserne
– Åbent hus og Gardens Dag på Garder Kasernen
– Samt hvor HU´s deltagelse ønskes af de lokale Garderforeninger

Endvidere arrangerer HU hvervning:
– I forbindelse med indkaldelse af værnepligtige, på GDK, for III BTN rekrutter, 3 gange om året
– For Vagtkmp. Gardere, et vagthold ad gangen, 3 gange om året, samt kort tid inden hjemsendelsen.

Når HU er ”i marken” sker det ofte i et tæt samarbejde med ”Garder Shop”, der står får markedsføringen af DG´s og Livgardens merchandise. Dels kan vi støtte hinanden i arbejdet, dels er vi ude de samme steder, og har for det meste, den samme kundekreds.

Da ingen andre havde som fast opgave at håndtere årgangsforeningerne (ud over sekretariatet i forbindelse med årgangenes jubilæer og deltagelse i årgangsparaderne), har HU taget sig af dette. HU sørger for tilretning af årgangsforeningerne på DG´s hjemmeside, for at alle årgange har en formand, og for at de værnepligtige årgange får en formand inden hjemsendelsen. Dette sker ved, at den til enhver tid siddende Landstalsmand (LTM), nedsættes som årgangsformand. Dette kan ændres senere hvis årgangen ønsker dette. HU deltager i de tre årlige møder, hvor rekrutterne vælger deres kommende LTM. HU har løbende kontakt med LTM, og er tilrådighed med hjælp og støtte, hvor dette måtte ønskes. LTM deltager som regel ved hvervemøderne.

Indtil videre har HU afholdt mødet for årgangsformænd hvert andet år, med deltagelse af præsidenten, hvor gensidig orientering finder sted. Møderne anvendes også til en opfordring om, at man i årgangene foretager reklame for indmeldelse i DG, idet der findes tusindvis af ”ikke-medlemmer” i årgangsforeningerne

HU aktiviteter og strategi fastlægges ved ca. månedlige møder, hvorfor et er praktisk at medlemmerne har rimelig let ved at komme til møderne, der som regel afholdes på Livgardens Kaserne i Gothersgade. HU har som regel bestået af 4-5 personer, og HU forsøger altid at have et antal yngre personer som medlemmer, da vi jo ofte hverver blandt værnepligtige rekrutter eller Gardere i aldersklassen 18-22 år.