.

.

 

Garderfonden, Kongens Ur

Tekst og foto: APR-12 Andreas Dalsgaard 
Hver fjerde måned samles alle vagtfri gardere på Livgardens Kaserne i Gothersgade. Iført blå uniform kontrolleres garderne fra top til tå af befalingsmandskorspet forud for en sidste officiel parade for H.M. Dronningen, der i anledningen overrækker Dronningens Ur til holdets bedste garder. En traditionen der startedes af majestætens far, Kong Frederik d. IX helt tilbage i 1970.

Historien om Dronningens Ur starter dog endnu et stykke tilbage. Den 11. marts 1969 fylder Kong Frederik d. IX 70 år, og i den anledning ønsker garderforeningerne at overrække majestæten en særlig gave, der ikke kun skal glæde monarken, men også de tjenstgørende gardere ved Livgarden. Der findes utallige beretninger om, hvordan Kong Frederik skattede Livgarden, så en fælles gave til konge og gardere synes oplagt, hvis ikke ideel.

I året forud for majestætens 70-årsdag indsamler garderforeningerne bidrag fra samtlige medlemmer af De Danske Garderforeninger, der på daværende tidspunkt tæller ca. 12.000 medlemmer. Det lykkes garderforeningerne at indsamle 25.187 kr., der i nutidsværdi svarer til ca. 200.000 kr. Et beløb der vidner om den solide opbakning og støtte til Kongefamilien i garderforeningerne.

Bidragene til gaven samles i en fond, der senere navngives Garderfonden ”Kongens Ur” og stilles til disposition for Kong Frederik på dennes fødselsdag d. 11. marts 1969. Herpå påhvilede Kongen en opgave i at afgøre, hvordan fonden skulle komme de værnepligtige ved Den Kongelige Livgarde til gode.

I fundatsen for fonden kan man da læse: ”Hans Majestæt har derefter bestemt, at der årligt for renterne skal indkøbes armbåndsure, der skal bære påskriften ”KONGENS UR” og årstallet, således at der ved hver afskedsparade for Hans Majestæt af Hans Majestæt kan overgives et ur til en á to repræsentanter for de bedste værnepligtige af det hjemsendelsesberettigede hold.”

Takkebrev fra H.M. Kong Frederik IX

Første tildeling af ”Kongens Ur”

”Den i anledning af Hans Majestæt Kongens 70-årsdag indstiftede Garderfond ”Kongens Ur” er trådt i funktion”. Sådan skrev Garderbladet om afskedsparaden afholdt d. 17. februar 1970, hvor Kong Frederik for første gang kunne overrække ”Kongens Ur”, indkøbt af garderforeningerne for fondens renter.

Efter befalingsmændene ved de respektive kompagnier havde udpeget et antal gardere, indstillede kammeraterne deraf en garder til belønningen. Chefen for Den Kongelige Livgarde foretog derefter en lodtrækning mellem de indstillede gardere, for at fundatsens bestemmelse ”en repræsentant for de bedste værnepligtige” kunne findes.

En kold vintermorgen d. 17. februar stod den tjenestegørende styrke opstillet på Livgardens Kaserne foran Rosenborg, klar til parade for H.M. Kongen. Inden paraden overrakte præsidenten for DG det fornemme Omega armbåndsur med indskriften ”Kongens Ur 1970” til majestæten.

Præsident for De Danske Garderforeningerne, Oberstløjtnant Kield Greve overrækker uret til H.M. Kongen

Da majestæten efterfølgende havde inspiceret den opmarcherede styrke bestående af vagtkompagniet og dækningstyrken, og takket holdet for god vagttjeneste, kaldtes garder nr. 140349-0853 I, O. L. Nielsen frem foran paradestyrken. Her overraktes det første ”Kongens Ur” som en anerkendelse af udmærket tjeneste og godt kammeratskab. I Garderbladet skrev man efterfølgende ”At det også på anden måde viste sig at være en rigtig garder, fremgik af, at både hans fader og bedstefader har aftjent i Livgarden”.

Kongens Ur overrækkes til garder O. L. Nielsen foran paradestyrken

Dronningens Ur

Efter tronskiftet i 1972 ændredes navnet Garderfonden ”Kongens Ur” til ”Dronningens Ur”, og traditionen med at overrække et armbåndsur til holdets bedste garder blev nu overtaget af H.M. Dronning Magrethe d. II. Selve paraden afvikles stadig den dag i dag på præcis samme måde, som første gang Kong Frederik d. IX overrakte det første ur.

I dag er fonden ”Dronningens Ur” sammenlagt med en række andre fonde under navnet Garderfonden, der ligeledes administreres af Præsidiet for De Danske Garderforeninger, og hver fjerde måned overrækker præsidenten stadig et armbåndsur til majestæten, som derpå holder traditionen i hævd. Siden traditionen startede, har 130 gardere modtaget den særlige anerkendelse fra majestæten.

H.M. Dronning Margrethe overrækker Dronningens Ur

Konceptet om fællesskabet før individet tiltaler mig

Tekst og foto: APR-12 Andreas Dalsgaard 
Det er få forundt, at blive taget i betragtning. Og endnu færre forundt, rent faktisk at blive udpeget af kammerater og foresatte. Så hvordan mon man gør sig fortjent til at modtage Dronningens Ur?

Garder Dige er en særdeles dygtig garder. Han har hurtigt tilegnet sig de færdigheder og holdninger, der har været medvirkende til, at han kontinuerligt er i stand til at levere en solid indsats, der rækker langt ud over, hvad der forlanges.

Sådan indledes indstillingen af Garder Dige til H.M. Dronningen. Og der er selvfølgelig ikke tale om en hvilken som helst indstilling. Det er indstillingen til Dronningens Ur, som vi her har citeret. Derfor har vi denne måned undersøgt, hvem manden bag Garder Dige er.

En beskeden nordjyde. Sådan lyder den bedste, umiddelbare beskrivelse af Garder Dige, der kommer fra Frøstrup i Nordjylland. Så spørgsmålet til, hvorfor han tror, at han har modtaget Dronningens Ur, volder naturligt besvær. Heldigvis kan vi hente lidt hjælp fra indstillingen. Overblik, handlekraft og hjælpsomhed er blot nogle af de ord, der begrunder, hvorfor Garder Dige har modtaget Dronningens Ur.

NK og chef for vennerne

Garder Dige fungerer som ”post for gevær” og til tider også som Næstkommanderende for vagten på Livgardens Kaserne. Og det at være chef for kammerater og venner, kan for mange være noget af en prøvelse. Eftersom Garder Dige er indstillet af kammerater, tyder det dog på, at han har formået at løse opgaven eksemplarisk.

”Jeg tror det er vigtigt, at man kan skelne i mellem de to ting. Når man ikke er på vagt, jamen så er man bare venner. Og så samtidig også at man kan hygge sig på vagten, hvis der ikke sker noget. Men selvfølgelig stadig være opmærksom på, når der skal gøres noget”

Det er selvfølgelig ikke kun kammeraterne, som bestemmer, hvem der skal modtage Dronningens Ur. Også Garder Diges foresatte påvirker valget, hvilket naturligvis er et skulderklap ovenfra.

”Det er jo ikke nok at være en god kammerat. For en god kammerat behøver ikke nødvendigvis at være en dygtig soldat. Så der kan befalingsmændene gå ind og sige, at det ikke skal være ham, for han kan ikke sine ting. Som PFG kommer man jo også tæt på befalingsmændene, hvor man kan vise, hvad man kan. Det tror jeg har haft meget at sige”

Slut i vagtkompagniet – men ikke i Forsvaret 

Garder Diges værnepligt i Livgarden er nu overstået, men det er dog ikke et endeligt farvel til Forsvaret. Dige satser på at komme på sergentskole og fortsætte sin militære karriere i Forsvaret. Inden da skal han dog ud og rejse med kæresten – og så burde batterierne være genopladt.


Vagtholdsbilleder
Vi har været en tur forbi Amalienborg og skudt billeder af de vagtgående gardere i dagene 10-12 september. Klik nedenfor og se de nye album.