Historien

Den 31. maj 1928 stiftedes Garderforeningen i New York, og den blev herved den første garderforening uden for Danmarks grænser.

Baggrunden for stiftelsen var, at Garderforeningen i Københavns tidligere formand Johan Schmidt var på besøg hos sine to sønner og en gammel garderkammerat i New York. Under besøget foreslog Johan Schmidt, at man skulle forsøge at etablere en garderforening i New York, og denne tanke faldt i god jord.

Afstanden fra tanke til handling var ganske kort, og efter en annonce i den dansksprogede avis ”Nordlyset”, hvor man efterlyste gamle gardere med lyst til at være med i en garderforening, samledes man den 31. maj 1928 til stiftende generalforsamling. Ca. 15 gamle gardere mødtes på ”Nordlysets” redaktionskontor, og sammen enedes de om at stifte Garderforeningen i New York.

I 1936 blev kongelig kammersanger Lauritz Melchior medlem af foreningen, og dette skulle sidenhen vise sig at få en meget stor betydning for ikke blot Garderforeningen i New York men for etablering af yderligere foreninger på det amerikanske kontinent.

Lauritz Melchior blev hurtig en central person i Garderforeningen i New York, og ved foreningens generalforsamling i 1941 blev han valgt som formand. Hans engagement i garderforeningen og hans popularitet som kammersanger i store dele af verden gjorde, at han naturligt havde nemt ved at komme i kontakt med andre gamle gardere.

Disse kontakter anvendte han til at skabe forbindelse til gardere i hele USA og Canada, hvor han efterfølgende bidrog aktivt til etablering af Kaliforniens Garderforening (15. marts 1942), Mellemstaternes Garderforening (13. februar 1943), Vest Kanadas Garderforening (18. oktober 1944) samt Øst Kanada Garderforening (11. marts 1958). Herudover var han medvirkende til oprettelse af Dansk Garderforening Argentina (18. august 1943). Denne forening blev nedlagt i 1972.

I 1968 stiftedes den yngste garderforening i Nordamerika. 7 gamle gardere mødtes den 9. oktober 1968, hvor de enedes om at danne Pacific Northwest Garderforening.

Med USA og Canada nu dækket ind med garderforeninger var det naturligt, at blikket blev vendt mod Europa og fjernere egne såsom Australien og Singapore.

Også her var det et besøg i det fremmede, som var igangsætter for etablering af en udenlandsk garderforening. Initiativet til dannelse af en garderforening i Australien kom oprindeligt fra Præsident i De Danske Garderforeninger, kammerherre oberst N.C. Frederiksen, der under et besøg hos en gammel garderkammerat i Australien foreslog, at der skulle etableres en garderforening her. Som sagt så gjort, og den 23. oktober 1984 var Australiens Garderforening en realitet.

Næste forening i udlandet blev Den Danske Garderforening i Storbritannien. Tilløbet til stiftelse af foreningen havde været ganske langt, idet man allerede i 1948 på Lauritz Melchiors initiativ havde nedsat en komité med opgave at arbejde for etablering af en garderforening i London. Der kom dog ikke noget resultat ud af anstrengelserne, og først den 22. april 1992 etableredes Den Danske Garderforening i Storbritannien.

Sidste skud på stammen i De Danske Garderforeninger i Udlandet blev oprettelsen af Singapores Garderforening den 3. marts 2003. Foreningen blev oprettet i Singapore, men dækker reelt hele Asien. 

Under indtryk af 2. Verdenskrig samledes De Danske Garderforeninger i Udlandet fra 1945 under en fælles præsident, Kongelig Kammersanger Lauritz Melchior, der fra 1948 blev indvalgt som overordentligt medlem af Præsidiet for De Danske Garderforeninger.

I 1957 fik denne samling af udenlandske garderforeninger status som en særlig gruppe af garderforeninger med egne love afpassede i forhold til, at flere af medlemmerne gennem årene havde fået udenlandsk statsborgerskab. En adskillelse fra De Danske Garderforeninger med etablering af en selvstændig organisation – Danske Garderforeninger i Udlandet – blev derfor anset for værende hensigtsmæssig.

Fra 1974 indgik DGU igen som en del af De Danske Garderforeninger på lige fod med garderforeningerne i Danmark, idet Præsidenten for DGU fik status som vicepræsident i Præsidiet for De Danske Garderforeninger.

Kilde: Den Kongelige Livgarde 350 År, bind 5 De Danske Garderforeninger.