Historien

New Yorks Garderforening blev stiftet den 31. Maj 1928 som den første garderforening udenfor Danmark.

At den blev dannet skyldtes Garderforeningen i Københavns formand, Johan Schmidt. Han var i New York for at besøge sine to sønner og sin soldaterkammerat John Jørgensen. De blev enige om at forsøge at danne en garderforening i New York, og annoncerede i den dansksprogede avis “Nordlyset” efter gamle gardere, der ville være med.

Den 31. Maj mødtes 12 gamle Gardere på “Nordlysets” redaktionskontor, hvor man stiftede New York Garderforening og valgte John Jørgensen til formand. 

De kommende år var vanskelige og kun John Jørgensens utrættelige arbejde holdt sammen på det hele. Ofte beklædte han samtlige bestyrelsesposter og ingen medlemmer betalte kontingent. 
I 1936 blev Kgl. Kammersanger Lauritz Melchior medlem af foreningen, og han skænkede samme år en smuk fane til foreningen.

I 1939 havde foreningen den ære at repræsentere Danmark ved verdensudstillingens åbningsceremoni, og da den danske pavillon skulle indvies af kronprins Frederik, paraderede foreningen på en måde, der af en amerikansk journalist blev beskrevet som “the most impressive ceremony presented by any of the participating nations”. 

Samme år blev den nye danske gesandt til USA, Henrik Kaufmann medlem af foreningen. Da Danmark blev besat den 9. April 1940 klargjorde Henrik Kaufmann straks sin stilling overfor den amerikanske regering, og Garderforeningen i New York sluttede op bag gesandten. 

Ved generalforsamlingen i 1941 blev Lauritz Melchior valgt som formand. Lauritz Melchior var i sin tid kendt som “superstar” i Europa, Nordamerika og Sydamerika, på samme måde som Pavarotti og Placido Domingo er kendte i dag. Når han sang på fodboldstadions og lignende, var det med op til 40.000 tilhørere. Derfor havde han en særlig mulighed for at få folk i tale, og den anvendte han til at stifte garderforeninger.

Først Kaliforniens Garderforening, som han i 1942 stiftede i samarbejde med en årgangskammerat fra 1911, Anton Rosenkilde Gram. Derefter fulgte i hurtig rækkefølge Mellemstaternes Garderforening i Chicago (stiftet 13. Februar 1943), Sydamerikas Garderforening (“Guiardias Reales Dinemarquesa”)  i Buenos Aires, Argentina (stiftet 13. August 1943) og Vest Kanadas Garderforening i Calargy, Alberta (stiftet 18. Oktober 1944). 

Senere er Øst Kanadas Garderforening i Toronto stiftet i 1958, Pacific Northwest Garderforening i Victoria, British Columbia, Canada (stiftet 1968), Australiens Garderforening (stiftet 1984) storbritanniensgarderforening (stiftet 1992) og Singapores Garderforening stiftet i 2003.

I 1957 opdagede man i Garderforeningerne i Udlandet, at man ikke kunne arbejde under De danske Garderforeningers love, da mange af  medlemmerne var blevet statsborgere i de lande, hvor de havde bosat sig. Derfor dannede man sit eget præsidium og tilføjede et “U” under det kronede DG. Lauritz Melchior blev den første præsident for DGU. 

Lauritz Melchior gik til Ryes Brigade i 1973 og blev efterfulgt af Christian Castenskiold, som fra 1958 havde været vicepræsident i DGU. 

Christian Castenskiold fandt sammen med præsidenten for De danske Garderforeninger, Livgardens tidligere chef oberst Per Winkel, frem til, hvordan DG og DGU organisatorisk kunne sluttes sammen. Fra 1974 er præsidenten for DGU samtidigt medlem af De Danske Garderforeningers præsidium som vicepræsident med “Udlandet” som område, og  DGU  anvender Garderbladet som medlemsblad.

DGU’s medlemstal er lige nu 215. I 1965 var det 265. Medlemstallet i de enkelte foreninger er naturligvis afhængigt af tilgang fra emigranter og gamle gardere, der i en længere periode opholder sig i foreningens område. I tiden fra århundredeskiftet til 2. Verdenskrig var der mange landmænd, der søgte lykken i Argentina og garderforeningen havde på sit højdepunkt 23 medlemmer, men efterhånden som de afgik ved døden, mistede foreningen sin eksistensberettigelse, og der er lige nu ikke nogen garderforening, der har et medlem bosat i Sydamerika. 

Det er blevet mere vanskeligt end tidligere at emigrere til USA, derfor er medlemstallet i blandt andet Californiens Garderforening faldet langsomt til de nuværende 20 medlemmer. Til gengæld har netop den forening, under Wilmar Lindgreens formandsskab, udviklet sig til at blive “Foreningen” man regner med, når der skal holdes halvofficielle festligheder blandt danske i Los Angeles området – Dronningens fødselsdag og lignende. Dronningens Fødselsdag i Californiens Garderforening er blevet en institution – sidste år deltog ikke mindre end 120 i festen. 

Også Den Danske Garderforening i Storbritannien er yderst aktiv med mange årlige medlemsarrangementer. Foreningen har mange yngre medlemmer, der på grund af Danmarks EU medlemskab har fået arbejde i firmaer, der virker i London.