.

.

 

.

 

Garderbladet som Årsberetning?

Af JAN-90 Carsten Norge

I forbindelse med repræsentantskabsmødet udgiver  præsidiet en årsberetning  som er tilgængelig elektronisk. Årsberetning er interessant læsning er særdeles vedkommende for os som medlemmer. Den elektroniske årsberetning er ikke særlig læsevenlig som den er nu og da der pågår til stadighed en debat om indholdet i Garderbladet vil jeg gerne foreslå, at et af Garderbladende konverteres til en trykt årsberetning der udsendes til medlemmerne.

Det vil ikke være besværligt, da det antal sider der er i Garderladet er det samme antal der er i årsberetningen. Man kunne så supplerer årsberetningen med referatet fra repræsentantskabsmødet så alle medlemmer får det samlet. Det ville være et særdeles velkommet tiltag som foreningen kunne glæde medlemmer med. Der er  trods alt ikke alle 11.000 medlemmer  der kan deltage i repræsentantskabsmødet  men en stor del af disse ville være glade for en årsberetning i postkassen så de kan følge Garderforeningens arbejde på tæt hold og få et samlet overblik over årets aktiviteter.

 

Deltag i debatten!

 

Dit navn (skal udfyldes)

Din besked