.

.

 

.

 

Hvordan tager din forening i mod nye medlemmer?

Af JUN-68 Jens Berg 

Kære Præsident. I Garderbladet januar 2017, appellerer du til de enkelte ledelser i de enkelte foreninger om at forsøge at fastholde medlemmerne i garderforeningen, den bemærkning vil jeg gerne knytte nogle kommentarer til.

Jeg er en af de gardere der har meldt mig ud af foreningen, efter mange mange års medlemskab. Jeg har opnået 40 års tegn, men jeg er nået dertil, jeg har tabt interessen for garderforeningens foretagende, der nok til dels skyldes den forening jer er medlem af nu.

Om mig selv kan jeg oplyse at jeg i mange år har været stort fortaler for foreningen og det sammenhold der en gang var.

Jeg meldte mig ind i den første forening i 1969 i Djursland, og har efterfølgende været medlem af flere forskellige foreninger, da mit arbejde bød mig at flytte.  Der kom så det første problem, det er ikke muligt at kunne se, hvor man har været medlem før og hvor længe på grund af et ringe kartotek i tiden tilbage, det har været et evigt tilbagevendende problem, når jeg kom til en ny forening, enten det var København, Randers, Djursland, Himmerland eller Silkeborg.

Jeg har så været formand for 34 Himmerland i nogle år, også her kunne jeg se problemerne, på grund af konstant tilbagegang af medlemmer.

Ved lidt ransagelse i bestyrelsen, og med den erfaring jeg bragte med ind i 34 Himmerland, konkluderede vi, at vi var for ringe til at tage hånd om især nye medlemmer. Bl.a. kan nævnes for ringe velkomst af nye unge medlemmer, og især når et nyt medlem eller et medlem man ikke tidligere har set, møder op, så har alle nok sig i selv og den ”gruppe” de er vant til at snakke med, og alle glemmer den nye, der så står tilbage og ikke føler sig velkomme og slet ikke velset, så derfor besluttede vi i foreningen at når et nyt medlem mødte op valgte vi straks to af ”de gamle” til at byde velkommen og i det hele taget tage sig af vedkommende, det lykkedes til dels for os at fastholde dem der kom, så de mødte op igen.

Det som jeg her har beskrevet har jeg lige været udsat for da jeg er flyttet fra Himmerland og til det midtjyske. Her mødte jeg selvfølgelig op til generalforsamling, men ak og ve` ingen kontaktede mig, så jeg kunne sidde for mig selv, for alle var jo samlet i deres ”gruppe”.

Dette er ikke alt, det er måske kun et af problemerne, et andet kunne være; laver foreningerne det medlemmerne kunne ønske sig?????

Svar

Af Garder JAN-90 Carsten Norge

Et af Graderforeningernes helt store problemer er, at de lokale foreninger ikke forsøger, at samle medlemmerne efter årgang som man gør i årgangsforeningerne. I dag hvor ca. 1/5 af tidligere værnepligtige ved Den Kgl. Livgarde er medlem af en garderforening er det under, hvis man tilfældigt møder en garder fra sin egen årgang.  Som værnepligten har udviklet sig fra 1945 til 2017 er det, at være værnepligtig i Livgarden en oplevelse som opleves vidt forskellig fra forsvarsforlig til forsvarsforlig, hvor ikke mindst tjenestetiden er ændret igen og igen (mest i nedadgående retning), hvilket betyder blå tjeneste er eneste blivende referenceramme. Det bare ikke nok til, at Garderforeningen er vedkommende for det enkelte medlem eller for dem foreningen gerne vil have bliver medlem. Når man nærmest notorisk ikke møder nogen fra sin årgang vil der nærmest automatisk opstå klikke dannelser, som et nyt medlem, som Jens Berg, beskriver vil have svært ved, at blive optaget i og derfor bliver mødet med foreningen nærmest en engangsforetagelse for de fleste.

På sidste stormøde i årgangsforeningerne i 2015 forslag jeg der blev indført et 25 årstegne der regnes fra indkaldelsen til livgarden, hvilket der var enstemmigt opbakning til. Det blev naturligvis “hældt ned af brættet” af præsidiet der stædigt vil holde fast i det fjollede system, hvor man for et tegn efter, hvor længe man har været medlem af garderforeningen, hvilket er fuldstændig løsrevet fra ens årgang i livgarden.  Grunde til, at jeg bringer det op i denne sammenhæng er, at jeg finder det vil være en unik mulighed for foreningerne at samle 25 årsjubilarerne efter årgang så man får mulighed for, at møde nogen fra sin årgang og dermed er grunden også lagt til, at gøre de lokalegarderforeninger meget mere nærværende for nye medlemmer.


 

Deltag i debatten!

 

Dit navn (skal udfyldes)

Din besked