.

.

 

.

 

.

Derfor lægger vi indhold på hjemmesiden

Af APR-12, Redaktør Andreas Dalsgaard

Jeg skønner, at omtrent 20% af medlemmerne i DG er aktive i foreningslivet. Dermed kan de øvrige 80% betegnes som ”passive” medlemmer, hvis kontakt til organisationen udelukkende beror sig på det tilsendte Garderblad. Når Garderbladet er vores eneste berøringsflade med så mange medlemmer, og dermed det, som de får for deres kontingent, er det altafgørende, at produktet leverer underholdende indhold, som er relevant for det enkelte medlem.

Nu bedre Garderblad vi kan producere, nu stærkere greb har vi i det passive medlem. Det er en kendsgerning. Derfor er det mit absolutte mål at producere et Garderblad, som det enkelte medlem ser frem til at modtage og ikke vil være foruden. For hvis man ikke vil være Garderbladet foruden, er man nødt til at være medlem af De Danske Garderforeninger.

Det kræver imidlertid, at så meget af bladet som muligt er relevant for den enkelte læser. Derfor skal vores ressourcer prioriteres så bredt som muligt. Når den enkelte forening anvender en hel spalte, der har en produktionsværdi af ca. 1000 kroner*, til et generalforsamlingsreferat og en bowlingberetning, som er relevant for et par hundrede læsere, så går enormt mange ressourcer til meget få læsere. Ressourcer der ellers kunne anvendes på alle læsere, og dermed styrke bladets relevans for det enkelte medlem.

Da medieudvalget, med præsidiets opbakning, valgte at omprioritere Garderbladets indholdsfordeling, var det således med en klar målsætning, der stod over for et ultimatum. Ressourcernes til at styrke Garderbladets relevans for den enkelte læser kunne findes på to måder. Enten ved at øge bladets størrelse, hvilket selvsagt er forbundet med endnu større produktionsomkostninger. Eller ved at beskære enkeltdele af lokalforeningssiderne.

Medieudvalget var og er fuldt bevidst om, at Garderbladet er en yderst vigtig kommunikationskanal fra forening til medlem. Derfor har der på intet tidspunkt været diskussion om, hvorvidt lokale foreninger skal kunne annoncere fremtidige arrangementer i Garderbladet. Ligeledes hersker heller ingen tvivl om, at vigtige meddelelser, beslutninger fra generalforsamlinger eller lignende naturligvis skal annonceres gennem Garderbladet.

Men beretninger om bowlingaftener, gule ærter og sidelange formandsberetninger har fyldt utroligt meget i Garderbladet. Og det er disse indlæg, som vi så småt er begyndt at udgive digitalt frem for på tryk. Denne omprioritering har indtil nu afsat 3 – 4 sider i hver udgivelse, som er anvendt til indhold, der er relevant for samtlige læsere. Økonomisk set har vi altså pr. udgivelse hentet for ca. 9.000 – 12.000 kroner i produktionsomkostninger. På årsbasis taler vi altså om produktionsomkostninger for over 100.000 kroner, der udelukkende er hentet som en effekt af omprioriteringen.

Jeg har naturligvis fuld forståelse for, at tiltaget kan føles som et angreb på den lokale forening. Men jeg er nødt til at understrege, at tiltager tjener De Danske Garderforenings virke som samlet organisation. Med et styrket Garderblad har vi et stærkere greb i vores passive medlemmer. Med et styrket greb i medlemmerne, er vi bedre rustet til at fastholde medlemmerne.

*Regnestykket er baseret på den samlede produktions omkostning indeholdende grafisk produktion, tryk, forsendelse og redaktørhonorar. Disse omkostninger er holdt op imod 11 udgivelser af 32 sider – i alt 1056 spalter.


 

Svar

Af  Hans Peitersen, JAN 73 SKKMP

Jeg er meget enig i din grundbetragtning om, at  ratioen mellem aktive og passive medlemmer er ca. 20 – 80. Jeg er også enig i, at en vigtig mission for Garderbladet er at fastholde kontakten til de passive medlemmer.  Som en af de 20% er det mig imidlertid magtpåliggende at påpege, at det i min optik også er vigtigt, at Garderbladet fungerer som en bro mellem de aktive og de passive medlemmer af den enkelte forening – altså som et middel, der kan trække passive medlemmer over i de aktives kreds. I Holbæk  Amts Garderforening, som jeg er medlem af, har vi såvel en hjemmeside som en Facebook gruppe, men det er klart min opfattelse, at hovedparten af information om  arrangementer spredes dels ved mund til mund metoden og dels ved at medlemmerne læser om dem i Garderbladet. Med andre ord pas på med at skære for meget ned i omtalen af arrangementer i de enkelte foreninger! Noget andet er så ,at de der skriver indlæg bør gøre sig umage med at skrive kort og vedkommende og gerne med lidt billedillustration, således at modtagerne af Garderbladet får lyst til at læse om de afholdte møder mv. og eventuelt får lyst til selv at deltage næste gang.


 

Deltag i debatten!

 

Dit navn (skal udfyldes)

Din besked