De Unge Gardere 

Af Lars Rønne, Nordre Birk

Oberst Mads Rahbek skrev i garderbladets martsnummer om vigtigheden af at fastholde de nye/unge medlemmer i garderforeningerne de første 10 år, efter de har gjort tjeneste ved Livgarden.

I foreningerne har man mange gange prøvet at lave særlige unge-arrangementer, og fra lokale medlemsregistre er der blevet sendt nyhedsbreve ud med post og e-mails om disse unge-arrangementer -men desværre kun med dårlige erfaringer, da der kun var meget få eller slet ingen, der dukkede op til disse møder/arrangementer.

Hverveudvalget har stor succes med at få meldt nye ind, men lige så snart, de skal til at betale kontingent, vips – så er de smuttet igen. Ligeledes har DG i sekretariatet haft en arbejdsgruppe (AG/SUCCES) kørende til fastholdelse af medlemmer, men også her desværre uden, at man har fundet ”De Vises Sten”.

Jeg tror derfor at vi er nødt til at gå nye veje, og f.eks. i højere grad forsøge at involvere gardernes koner/kærester i arrangementer for unge gardere..

Jeg er helt klar over, at det måske nok vil være kontroversielt for mange gamle gardere.

Men ved at planlægge arrangementer, der også vil være tiltrækkende for kvinder, men stadig i et garder regi, vil vi have en større chance for at kunne holde på de unge, fordi de sammen med kærester/koner og måske børn, får nogle fælles oplevelser og derved også en fælles tilknytning til en garderforening, hvilket forhåbentligt så vil bevirke, at den unge garder bliver fastholdt i foreningen.

Når foreningerne inviterer de unge gardere til et sådant arrangement, kan man i invitationen bevidst fremhæve, at det er et arrangement også for kærester/koner.

Hvad det skal være for arrangementer, er selvfølgelig op til de enkelte foreninger. Mulighederne er mange:

Madlavningskursus, inviter en kvindelig soldat til at fortælle, hvordan det er at være kvinde i et mandesamfund, kunstudstillinger og diverse museer er traditionelt steder der tiltrækker flest kvinder. Forfatteraften. Og med børnene: En fælles-tur på stranden, til et sommerland, tøndeslagning til fastelavn, juletræsfest til jul . . . fortsæt selv.

Bag hver garder står en kvinde. Det gælder for langt de fleste af vore medlemmer, så hvorfor ikke prøve at få dem med så tidligt som muligt, og lade fælles garderoplevelser være med til at fastholde de unge.

Når tidligere tiltag ikke har virket, så lad os prøve at gå en ny vej.


Deltag i debatten!

 

Dit navn (skal udfyldes)

Din besked